اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گرجستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
دوشنبه ها به جز ایام تعطیل/ تاریخ رفت : 28 آبان / ساعت رفت : 05.40 - ساعت برگشت : 22.00
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
POLO
Rate Rate Rate
BB
1,860,000 تومان
2,130,000 تومان
1,860,000 تومان
1,590,000 تومان
LIKE
Rate Rate Rate
BB
1,955,000 تومان
2,270,000 تومان
1,910,000 تومان
1,590,000 تومان
20 دقیقه تا مرکز شهر
WHITE PALACE
Rate Rate Rate
BB
1,955,000 تومان
2,270,000 تومان
1,910,000 تومان
1,590,000 تومان
ASTERION PLACE
Rate Rate Rate
BB
2,030,000 تومان
2,390,000 تومان
1,940,000 تومان
1,590,000 تومان
LE GRANDE
Rate Rate Rate
BB
2,075,000 تومان
2,480,000 تومان
1,985,000 تومان
1,590,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
BB
2,365,000 تومان
3,040,000 تومان
2,140,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
DIADEMA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,455,000 تومان
3,175,000 تومان
2,140,000 تومان
1,590,000 تومان
Special
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
BB
2,545,000 تومان
3,400,000 تومان
2,230,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
VILTON
Rate Rate Rate Rate
BB
2,545,000 تومان
3,400,000 تومان
2,230,000 تومان
1,590,000 تومان
GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,545,000 تومان
3,400,000 تومان
2,230,000 تومان
1,590,000 تومان
Special
L PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,680,000 تومان
3,625,000 تومان
2,320,000 تومان
1,590,000 تومان
BEUMOND GARDEN
Rate Rate Rate Rate
BB
2,770,000 تومان
3,810,000 تومان
2,365,000 تومان
1,590,000 تومان
GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
BB
2,815,000 تومان
3,940,000 تومان
2,410,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
SEPHIA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,995,000 تومان
4,030,000 تومان
2,500,000 تومان
1,750,000 تومان
TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
3,130,000 تومان
4,525,000 تومان
2,680,000 تومان
1,590,000 تومان
BEST WESTERN CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
BB
3,625,000 تومان
5,515,000 تومان
3,085,000 تومان
1,590,000 تومان
AMBASADORI
Rate Rate Rate Rate
BB
3,630,000 تومان
5,475,000 تومان
-
1,590,000 تومان
PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,720,000 تومان
5,655,000 تومان
2,955,000 تومان
1,590,000 تومان
MUSEUM
Rate Rate Rate Rate
BB
3,855,000 تومان
5,925,000 تومان
3,135,000 تومان
1,590,000 تومان
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
BB
4,125,000 تومان
6,510,000 تومان
3,360,000 تومان
1,590,000 تومان
IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,485,000 تومان
5,880,000 تومان
3,315,000 تومان
1,590,000 تومان
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
BB
4,575,000 تومان
7,365,000 تومان
3,630,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,340,000 تومان
7,860,000 تومان
5,160,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,790,000 تومان
9,795,000 تومان
4,485,000 تومان
1,590,000 تومان
مرکز شهر
استخردار
نام هتل POLO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,860,000 تومان 2,130,000 تومان 1,860,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,955,000 تومان 2,270,000 تومان 1,910,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات 20 دقیقه تا مرکز شهر
نام هتل WHITE PALACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,955,000 تومان 2,270,000 تومان 1,910,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASTERION PLACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,030,000 تومان 2,390,000 تومان 1,940,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE GRANDE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,075,000 تومان 2,480,000 تومان 1,985,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,365,000 تومان 3,040,000 تومان 2,140,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل DIADEMA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,455,000 تومان 3,175,000 تومان 2,140,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
COLOMBI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,400,000 تومان 2,230,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل VILTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,400,000 تومان 2,230,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,545,000 تومان 3,400,000 تومان 2,230,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
L PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,680,000 تومان 3,625,000 تومان 2,320,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEUMOND GARDEN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,770,000 تومان 3,810,000 تومان 2,365,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل GEORGIAN HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,815,000 تومان 3,940,000 تومان 2,410,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل SEPHIA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,995,000 تومان 4,030,000 تومان 2,500,000 تومان 1,750,000 تومان
توضیحات
نام هتل TIBLISI PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,130,000 تومان 4,525,000 تومان 2,680,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN CITY CENTER
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,625,000 تومان 5,515,000 تومان 3,085,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMBASADORI
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,630,000 تومان 5,475,000 تومان - 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,720,000 تومان 5,655,000 تومان 2,955,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MUSEUM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,855,000 تومان 5,925,000 تومان 3,135,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,125,000 تومان 6,510,000 تومان 3,360,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل IOTA HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,485,000 تومان 5,880,000 تومان 3,315,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,575,000 تومان 7,365,000 تومان 3,630,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,340,000 تومان 7,860,000 تومان 5,160,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
نام هتل RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان 9,795,000 تومان 4,485,000 تومان 1,590,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
استخردار
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 3 دوشنبه ها به جز ایام تعطیل/ تاریخ رفت : 28 آبان /

ساعت رفت : 05.40 - ساعت برگشت : 22.00

ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 3
توضیحات دوشنبه ها به جز ایام تعطیل/ تاریخ رفت : 28 آبان /

ساعت رفت : 05.40 - ساعت برگشت : 22.00

مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
توضیحات ***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه *** 
1--نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد. 
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد. 
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.