اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ارمنستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
ساعت رفت : 12:30 - ساعت برگشت 11:15
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
KING
Rate Rate Rate
BB
2,675,000 تومان
3,090,000 تومان
2,410,000 تومان
2,290,000 تومان
NORK
Rate Rate Rate
BB
2,960,000 تومان
3,430,000 تومان
2,500,000 تومان
2,290,000 تومان
SHIRAK
Rate Rate Rate
BB
3,070,000 تومان
3,570,000 تومان
2,660,000 تومان
2,290,000 تومان
ARARAT
Rate Rate Rate Rate
BB
3,220,000 تومان
4,060,000 تومان
2,800,000 تومان
2,290,000 تومان
METROPOL
Rate Rate Rate Rate
BB
3,240,000 تومان
3,760,000 تومان
2,790,000 تومان
2,290,000 تومان
DIAMOND
Rate Rate Rate Rate
BB
3,280,000 تومان
4,020,000 تومان
2,790,000 تومان
2,290,000 تومان
SILACHI
Rate Rate Rate
BB
3,280,000 تومان
3,900,000 تومان
2,860,000 تومان
2,290,000 تومان
ANI PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
3,500,000 تومان
4,470,000 تومان
3,170,000 تومان
2,290,000 تومان
NATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,280,000 تومان
5,740,000 تومان
3,490,000 تومان
2,290,000 تومان
MARRIOTT
Rate Rate Rate Rate
BB
4,480,000 تومان
6,030,000 تومان
3,810,000 تومان
2,290,000 تومان
نام هتل KING
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,675,000 تومان 3,090,000 تومان 2,410,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل NORK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 3,430,000 تومان 2,500,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHIRAK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,070,000 تومان 3,570,000 تومان 2,660,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARARAT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,220,000 تومان 4,060,000 تومان 2,800,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان 3,760,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل DIAMOND
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,280,000 تومان 4,020,000 تومان 2,790,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل SILACHI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,280,000 تومان 3,900,000 تومان 2,860,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل ANI PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,500,000 تومان 4,470,000 تومان 3,170,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل NATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,280,000 تومان 5,740,000 تومان 3,490,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARRIOTT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,480,000 تومان 6,030,000 تومان 3,810,000 تومان 2,290,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 ساعت رفت : 12:30 - ساعت برگشت 11:15
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت : 12:30 - ساعت برگشت 11:15
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بیمه مسافرتی
3 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت اقامت در هتل با صبحانه
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم پیرهادی
خانم قاسم زاده
خانم حسینی
توضیحات

1-نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ بلیط مابه تفاوت به نرخ تور اضافه خواهد شد

2-فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد

3-به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق میگیرد

4-مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد