اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BIR
Rate Rate Rate
All
3,540,000 تومان
4,490,000 تومان
2,590,000 تومان
1,795,000 تومان
CITY
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
3,765,000 تومان
4,765,000 تومان
2,690,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
4,015,000 تومان
5,165,000 تومان
2,790,000 تومان
1,795,000 تومان
CITY
MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
All
4,265,000 تومان
5,515,000 تومان
2,940,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
LAREN FAMILY

All
4,565,000 تومان
6,015,000 تومان
3,140,000 تومان
1,795,000 تومان
CITY

COMFORT DELUXE

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,915,000 تومان
6,515,000 تومان
3,290,000 تومان
1,795,000 تومان
SIDE
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,690,000 تومان
7,640,000 تومان
3,640,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
SEA GATE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,990,000 تومان
8,090,000 تومان
3,790,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,165,000 تومان
9,915,000 تومان
4,440,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK

KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
7,265,000 تومان
10,065,000 تومان
4,490,000 تومان
1,795,000 تومان
LARA
CRYSTAL SUNSET RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,040,000 تومان
11,240,000 تومان
4,890,000 تومان
1,795,000 تومان
SIDE
THE SENSE
Rate Rate Rate Rate
All
9,415,000 تومان
13,315,000 تومان
5,590,000 تومان
1,795,000 تومان

SIDE
ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,465,000 تومان
13,365,000 تومان
5,640,000 تومان
1,795,000 تومان

LARA
FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
10,490,000 تومان
14,940,000 تومان
6,140,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,640,000 تومان
15,140,000 تومان
6,190,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,740,000 تومان
15,290,000 تومان
6,240,000 تومان
1,795,000 تومان
KEMER
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
13,965,000 تومان
20,115,000 تومان
7,890,000 تومان
1,795,000 تومان

BELDIBI
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,995,000 تومان
21,690,000 تومان
8,440,000 تومان
1,795,000 تومان
BELEK
نام هتل BIR
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 4,490,000 تومان 2,590,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,765,000 تومان 4,765,000 تومان 2,690,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,015,000 تومان 5,165,000 تومان 2,790,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,265,000 تومان 5,515,000 تومان 2,940,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل LAREN FAMILY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,565,000 تومان 6,015,000 تومان 3,140,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات CITY

COMFORT DELUXE

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,915,000 تومان 6,515,000 تومان 3,290,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات SIDE
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,690,000 تومان 7,640,000 تومان 3,640,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل SEA GATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,990,000 تومان 8,090,000 تومان 3,790,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,165,000 تومان 9,915,000 تومان 4,440,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK

نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,265,000 تومان 10,065,000 تومان 4,490,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CRYSTAL SUNSET RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,040,000 تومان 11,240,000 تومان 4,890,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات SIDE
نام هتل THE SENSE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,415,000 تومان 13,315,000 تومان 5,590,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
SIDE
نام هتل ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,465,000 تومان 13,365,000 تومان 5,640,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
LARA
نام هتل FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,490,000 تومان 14,940,000 تومان 6,140,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,640,000 تومان 15,140,000 تومان 6,190,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,740,000 تومان 15,290,000 تومان 6,240,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 13,965,000 تومان 20,115,000 تومان 7,890,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات
BELDIBI
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل RIXOS PERMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,995,000 تومان 21,690,000 تومان 8,440,000 تومان 1,795,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.