اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایران ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./ ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
2,980,000 تومان
3,670,000 تومان
2,150,000 تومان
1,695,000 تومان
LARA
ظرفیت تکمیل
LAREN FAMILY

All
3,990,000 تومان
5,170,000 تومان
2,650,000 تومان
1,695,000 تومان

CITY

COMFORT DELUXE

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,160,000 تومان
5,430,000 تومان
2,590,000 تومان
1,695,000 تومان
SIDE
ظرفیت تکمیل
Special
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
All
4,190,000 تومان
5,540,000 تومان
2,770,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER
ظرفیت تکمیل
MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
All
4,590,000 تومان
6,090,000 تومان
2,940,000 تومان
1,695,000 تومان
BELEK
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,070,000 تومان
6,780,000 تومان
3,180,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER
CATAMARAN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,190,000 تومان
7,020,000 تومان
3,190,000 تومان
1,695,000 تومان
BELDIBI
DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,690,000 تومان
7,710,000 تومان
3,490,000 تومان
1,695,000 تومان

KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,740,000 تومان
7,790,000 تومان
-
1,695,000 تومان
GOYNUK
کودک بالای 7 سال با نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
M HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
U.All
5,740,000 تومان
7,790,000 تومان
3,520,000 تومان
1,695,000 تومان

BOGAZKENT

ظرفیت تکمیل

RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,860,000 تومان
7,950,000 تومان
3,580,000 تومان
1,695,000 تومان
CITY
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,090,000 تومان
8,320,000 تومان
3,690,000 تومان
1,695,000 تومان
ALANYA
AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,090,000 تومان
8,320,000 تومان
3,690,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER

ظرفیت تکمیل

GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
6,190,000 تومان
8,550,000 تومان
3,780,000 تومان
1,695,000 تومان
LARA
FAMILY 5&6 PAX = 5/190/000
FAMILY 4PAX = 5/390/000
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .
GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,190,000 تومان
8,550,000 تومان
3,780,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER
FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,290,000 تومان
8,570,000 تومان
3,780,000 تومان
1,695,000 تومان

KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

GRANADA Alanya
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,320,000 تومان
8,640,000 تومان
3,790,000 تومان
1,695,000 تومان

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل

CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,390,000 تومان
8,740,000 تومان
3,840,000 تومان
1,695,000 تومان
BELEK

ظرفیت تکمیل

Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,370,000 تومان
10,190,000 تومان
4,330,000 تومان
1,695,000 تومان

BELEK

ظرفیت تکمیل

ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,420,000 تومان
11,150,000 تومان
4,350,000 تومان
1,695,000 تومان
LARA
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,820,000 تومان
10,880,000 تومان
4,550,000 تومان
1,695,000 تومان

BOGAZKENT

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل

SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,160,000 تومان
11,390,000 تومان
4,710,000 تومان
1,695,000 تومان
KEMER
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,170,000 تومان
11,410,000 تومان
4,740,000 تومان
1,695,000 تومان

KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,590,000 تومان
12,020,000 تومان
4,930,000 تومان
1,695,000 تومان

LARA

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ALVA DONNA EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,380,000 تومان
13,290,000 تومان
5,340,000 تومان
1,695,000 تومان
BELEK
TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,990,000 تومان
14,130,000 تومان
5,640,000 تومان
1,695,000 تومان
LARA

ظرفیت تکمیل

TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,770,000 تومان
15,290,000 تومان
6,020,000 تومان
1,695,000 تومان
BELEK

ظرفیت تکمیل

DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,340,000 تومان
16,140,000 تومان
6,290,000 تومان
1,695,000 تومان

LARA

ظرفیت تکمیل

RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
All
11,490,000 تومان
16,370,000 تومان
6,390,000 تومان
1,695,000 تومان

BELDIBI
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,980,000 تومان 3,670,000 تومان 2,150,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات LARA
ظرفیت تکمیل
نام هتل LAREN FAMILY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,990,000 تومان 5,170,000 تومان 2,650,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
CITY

COMFORT DELUXE

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,160,000 تومان 5,430,000 تومان 2,590,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات SIDE
ظرفیت تکمیل
Special
نام هتل
GRAND MIRAMOR
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,540,000 تومان 2,770,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات KEMER
ظرفیت تکمیل
نام هتل MAYA WORLD
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,590,000 تومان 6,090,000 تومان 2,940,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,070,000 تومان 6,780,000 تومان 3,180,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CATAMARAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 7,020,000 تومان 3,190,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات BELDIBI
نام هتل DAIMA RESORT BIZ
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,690,000 تومان 7,710,000 تومان 3,490,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,740,000 تومان 7,790,000 تومان - 1,695,000 تومان
توضیحات GOYNUK
کودک بالای 7 سال با نرخ بزرگسال محاسبه می گردد.
نام هتل M HOLIDAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,740,000 تومان 7,790,000 تومان 3,520,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
BOGAZKENT

ظرفیت تکمیل

نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,860,000 تومان 7,950,000 تومان 3,580,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات CITY
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,090,000 تومان 8,320,000 تومان 3,690,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات ALANYA
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,090,000 تومان 8,320,000 تومان 3,690,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات KEMER

ظرفیت تکمیل

نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,550,000 تومان 3,780,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات LARA
FAMILY 5&6 PAX = 5/190/000
FAMILY 4PAX = 5/390/000
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .
نام هتل GRAND PARK KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 8,550,000 تومان 3,780,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل FAME RESIDENCE KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,290,000 تومان 8,570,000 تومان 3,780,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل GRANADA Alanya
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,320,000 تومان 8,640,000 تومان 3,790,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل

نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,390,000 تومان 8,740,000 تومان 3,840,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات BELEK

ظرفیت تکمیل

Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,370,000 تومان 10,190,000 تومان 4,330,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
BELEK

ظرفیت تکمیل

نام هتل ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,420,000 تومان 11,150,000 تومان 4,350,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,820,000 تومان 10,880,000 تومان 4,550,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
BOGAZKENT

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

ظرفیت تکمیل

نام هتل SHERWOOD EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,160,000 تومان 11,390,000 تومان 4,710,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,170,000 تومان 11,410,000 تومان 4,740,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
KEMER

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,590,000 تومان 12,020,000 تومان 4,930,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
LARA

رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

نام هتل ALVA DONNA EXCLUSIVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,380,000 تومان 13,290,000 تومان 5,340,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل TITANIC BEACH LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان 14,130,000 تومان 5,640,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات LARA

ظرفیت تکمیل

نام هتل TITANIC DELUXE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,770,000 تومان 15,290,000 تومان 6,020,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات BELEK

ظرفیت تکمیل

نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,340,000 تومان 16,140,000 تومان 6,290,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
LARA

ظرفیت تکمیل

نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,490,000 تومان 16,370,000 تومان 6,390,000 تومان 1,695,000 تومان
توضیحات
BELDIBI
رزرو مرد مجرد کانفرم نمی باشد .

مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./
ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های آنتالیا ON REQUEST می باشند ./
ایران ایر ( فرودگاه اسپارتا) /
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه اسپارتا تا هتل زمینی میباشد.

*** بابت صندلی فرست کلاس مبلغ 300/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می گردد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.