اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های بدروم است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تمامی هتل های بدروم ON REQUEST می باشند / مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
TENDA
Rate Rate Rate
All
3,270,000 تومان
4,130,000 تومان
2,240,000 تومان
1,495,000 تومان


GUMBET
AKVARYUM
Rate Rate Rate
All
3,490,000 تومان
4,450,000 تومان
2,350,000 تومان
1,495,000 تومان
STD
ROSSO VERDE
Rate Rate Rate Rate
All
3,540,000 تومان
4,540,000 تومان
2,380,000 تومان
1,495,000 تومان

STD ROOM
GUMBET

YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
All
4,190,000 تومان
5,530,000 تومان
2,710,000 تومان
1,495,000 تومان


TURGUTREIS
GREEN BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,910,000 تومان
6,570,000 تومان
2,990,000 تومان
1,495,000 تومان
club
GUNDOGAN
LABRANDA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,990,000 تومان
6,740,000 تومان
3,110,000 تومان
1,495,000 تومان


TURGUTREIS
GREEN BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,160,000 تومان
6,950,000 تومان
3,180,000 تومان
1,495,000 تومان
hotel
GUNDOGAN
LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,430,000 تومان
7,340,000 تومان
3,310,000 تومان
1,495,000 تومان
STD
BODRUM
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,690,000 تومان
7,740,000 تومان
3,450,000 تومان
1,495,000 تومان
room land
GUMBET
ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,960,000 تومان
8,130,000 تومان
3,570,000 تومان
1,495,000 تومان
SEA VIEW
GUMBET
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,970,000 تومان
8,140,000 تومان
3,580,000 تومان
1,495,000 تومان
myndos room
TURGUTREIS
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,040,000 تومان
8,230,000 تومان
3,610,000 تومان
1,495,000 تومان

club
نفر سوم را بصورت تریپل در اتاق نمی پذیرد.
GUMBET
YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,230,000 تومان
8,520,000 تومان
3,710,000 تومان
1,495,000 تومان
HOTEL ROOM
TURGUTREIS
ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,550,000 تومان
8,990,000 تومان
3,860,000 تومان
1,495,000 تومان

hotel
GUMBET
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,780,000 تومان
9,330,000 تومان
3,980,000 تومان
1,495,000 تومان
ROOM LAND
کودک بالای 11 سال بزرگسال محاسبه می شود
GUNDOGAN
BODRUM RESORT/ WOW BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,820,000 تومان
9,390,000 تومان
3,990,000 تومان
1,495,000 تومان
ظرفیت تکمیل
STD
GUMMBET
THORE LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,960,000 تومان
9,640,000 تومان
-
-
نفر سوم را بصورت تریپل در اتاق نمی پذیرد.
STD ROOM
KAYNAR
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,040,000 تومان
9,720,000 تومان
4,090,000 تومان
1,495,000 تومان
sea view
کودک بالای 11 سال بزرگسال محاسبه می شود
GUNDOGAN
SIANJI WELL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,560,000 تومان
15,040,000 تومان
5,890,000 تومان
1,495,000 تومان
JUNIOR SUITE LAND
TUGUTREIS
KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,650,000 تومان
15,120,000 تومان
5,890,000 تومان
1,495,000 تومان
AKYALAR
STD
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,650,000 تومان
15,120,000 تومان
5,920,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM LAND
GOLTURKBUKU
SIANJI WELL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,450,000 تومان
16,290,000 تومان
6,290,000 تومان
1,495,000 تومان
JUNIOR SUITE SEA VIEW
TURGUTREIS
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,670,000 تومان
16,640,000 تومان
6,410,000 تومان
1,495,000 تومان
STD ROOM SEA VIEW
GOLTURKBUKU
RIXOS PREMIUM BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
14,250,000 تومان
20,420,000 تومان
7,670,000 تومان
1,495,000 تومان
DELUXE ROOM LAND
GUVERCINLIK
نام هتل TENDA
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان 4,130,000 تومان 2,240,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

GUMBET
نام هتل AKVARYUM
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 4,450,000 تومان 2,350,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل ROSSO VERDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 4,540,000 تومان 2,380,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
STD ROOM
GUMBET

نام هتل YELKEN MANDALINCI
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,190,000 تومان 5,530,000 تومان 2,710,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

TURGUTREIS
نام هتل GREEN BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,910,000 تومان 6,570,000 تومان 2,990,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات club
GUNDOGAN
نام هتل LABRANDA BODRUM PRINCESS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 6,740,000 تومان 3,110,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات

TURGUTREIS
نام هتل GREEN BEACH RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,160,000 تومان 6,950,000 تومان 3,180,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات hotel
GUNDOGAN
نام هتل LABRANDA TMT BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,430,000 تومان 7,340,000 تومان 3,310,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD
BODRUM
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,690,000 تومان 7,740,000 تومان 3,450,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات room land
GUMBET
نام هتل ROYAL ASARLIK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,960,000 تومان 8,130,000 تومان 3,570,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات SEA VIEW
GUMBET
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,970,000 تومان 8,140,000 تومان 3,580,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات myndos room
TURGUTREIS
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,040,000 تومان 8,230,000 تومان 3,610,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
club
نفر سوم را بصورت تریپل در اتاق نمی پذیرد.
GUMBET
نام هتل YASMIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان 8,520,000 تومان 3,710,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات HOTEL ROOM
TURGUTREIS
نام هتل ISIS BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,550,000 تومان 8,990,000 تومان 3,860,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات
hotel
GUMBET
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,780,000 تومان 9,330,000 تومان 3,980,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات ROOM LAND
کودک بالای 11 سال بزرگسال محاسبه می شود
GUNDOGAN
نام هتل BODRUM RESORT/ WOW BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,820,000 تومان 9,390,000 تومان 3,990,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
STD
GUMMBET
نام هتل THORE LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,960,000 تومان 9,640,000 تومان - -
توضیحات نفر سوم را بصورت تریپل در اتاق نمی پذیرد.
STD ROOM
KAYNAR
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,040,000 تومان 9,720,000 تومان 4,090,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات sea view
کودک بالای 11 سال بزرگسال محاسبه می شود
GUNDOGAN
نام هتل SIANJI WELL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,560,000 تومان 15,040,000 تومان 5,890,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات JUNIOR SUITE LAND
TUGUTREIS
نام هتل KEFALUKA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان 15,120,000 تومان 5,890,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات AKYALAR
STD
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,650,000 تومان 15,120,000 تومان 5,920,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM LAND
GOLTURKBUKU
نام هتل SIANJI WELL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,450,000 تومان 16,290,000 تومان 6,290,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات JUNIOR SUITE SEA VIEW
TURGUTREIS
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,670,000 تومان 16,640,000 تومان 6,410,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات STD ROOM SEA VIEW
GOLTURKBUKU
نام هتل RIXOS PREMIUM BODRUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 14,250,000 تومان 20,420,000 تومان 7,670,000 تومان 1,495,000 تومان
توضیحات DELUXE ROOM LAND
GUVERCINLIK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بدروم 6 تمامی هتل های بدروم ON REQUEST می باشند / مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
ردیف 1
به بدروم
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های بدروم ON REQUEST می باشند / مقصد (دنیزلی) / رفت 02:30 و برگشت ساعت 05:35
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 بلیط رفت و برگشت
2 لیدر فارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور بدروم به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور بدروم  گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری بدروم  و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیربدروم 

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال195/000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

**ترنسفر از فرودگاه تا هتل زمینی میباشد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.