اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,690,000 تومان
7,790,000 تومان
3,690,000 تومان
2,690,000 تومان
ARMAS BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
All
4,890,000 تومان
8,790,000 تومان
3,690,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,990,000 تومان
8,090,000 تومان
3,390,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,190,000 تومان
8,690,000 تومان
3,390,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
AMARA PREMIER PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,590,000 تومان
8,790,000 تومان
2,990,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
5,690,000 تومان
9,390,000 تومان
3,690,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
All
5,790,000 تومان
9,490,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
CENTER
PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
All
6,190,000 تومان
9,690,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
FAME RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,690,000 تومان
11,690,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,990,000 تومان
11,190,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
ORANGE COUNTY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,990,000 تومان
13,190,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
XANADU RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
All
7,390,000 تومان
12,790,000 تومان
3,990,000 تومان
2,690,000 تومان
STD ROOM
ROYAL WINGS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,290,000 تومان
13,790,000 تومان
5,990,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,290,000 تومان
13,790,000 تومان
5,990,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,290,000 تومان
13,790,000 تومان
5,990,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,390,000 تومان
13,290,000 تومان
4,990,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,490,000 تومان
18,390,000 تومان
4,990,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,990,000 تومان
19,690,000 تومان
4,990,000 تومان
2,690,000 تومان
نام هتل Trans Atlantik
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان 7,790,000 تومان 3,690,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS BELEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,890,000 تومان 8,790,000 تومان 3,690,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,990,000 تومان 8,090,000 تومان 3,390,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,190,000 تومان 8,690,000 تومان 3,390,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل AMARA PREMIER PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,590,000 تومان 8,790,000 تومان 2,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,690,000 تومان 9,390,000 تومان 3,690,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل RIXOS DOWN TOWN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان 9,490,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات CENTER
نام هتل PALOMA FORESTA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,190,000 تومان 9,690,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل FAME RESIDENCE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,690,000 تومان 11,690,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل BAIA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 11,190,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ORANGE COUNTY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,990,000 تومان 13,190,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل XANADU RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,390,000 تومان 12,790,000 تومان 3,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات STD ROOM
نام هتل ROYAL WINGS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 13,790,000 تومان 5,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 13,790,000 تومان 5,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,290,000 تومان 13,790,000 تومان 5,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ELA QUALITY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,390,000 تومان 13,290,000 تومان 4,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS SUNGATE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,490,000 تومان 18,390,000 تومان 4,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,990,000 تومان 19,690,000 تومان 4,990,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا که هزینه آن (60.000 تومان) به عهده مسافر می باشد الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666204 تماس حاصل فرمایید.