اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های گرجستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
POLO
Rate Rate Rate
MARI
Rate Rate Rate
BB
BB
3,185,000 تومان
3,975,000 تومان
2,820,000 تومان
2,340,000 تومان
LIKE
Rate Rate Rate
GEORGIAN
Rate Rate Rate
BB
BB
3,395,000 تومان
4,345,000 تومان
2,935,000 تومان
2,340,000 تومان
GARDEN
Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
3,860,000 تومان
5,280,000 تومان
3,220,000 تومان
2,340,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
4,135,000 تومان
5,825,000 تومان
3,320,000 تومان
2,340,000 تومان
GNG
Rate Rate Rate Rate
LEGACY
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
4,140,000 تومان
5,825,000 تومان
3,320,000 تومان
2,340,000 تومان
L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
4,370,000 تومان
6,165,000 تومان
3,220,000 تومان
2,340,000 تومان
L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
BEST WESTERN PLUS
Rate Rate Rate Rate
BB
BB
4,860,000 تومان
7,180,000 تومان
3,730,000 تومان
2,340,000 تومان
L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
5,090,000 تومان
7,540,000 تومان
3,860,000 تومان
2,340,000 تومان
PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
5,770,000 تومان
9,000,000 تومان
4,175,000 تومان
2,340,000 تومان
HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,220,000 تومان
9,885,000 تومان
4,380,000 تومان
2,340,000 تومان
MERCURE
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
6,250,000 تومان
9,955,000 تومان
4,410,000 تومان
2,340,000 تومان
BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,645,000 تومان
12,845,000 تومان
5,595,000 تومان
2,340,000 تومان
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
BB
8,885,000 تومان
13,730,000 تومان
5,730,000 تومان
2,340,000 تومان
نام هتل POLO
Rate Rate Rate
MARI
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,185,000 تومان 3,975,000 تومان 2,820,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل LIKE
Rate Rate Rate
GEORGIAN
Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,395,000 تومان 4,345,000 تومان 2,935,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل GARDEN
Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,860,000 تومان 5,280,000 تومان 3,220,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,135,000 تومان 5,825,000 تومان 3,320,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل GNG
Rate Rate Rate Rate
LEGACY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,140,000 تومان 5,825,000 تومان 3,320,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
GRAND GEORGIAN PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 6,165,000 تومان 3,220,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
BEST WESTERN PLUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,860,000 تومان 7,180,000 تومان 3,730,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل L PLAZA / COLOMBI / GOLDEN PALACE / VILTON
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,090,000 تومان 7,540,000 تومان 3,860,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل PREFRENCE HUALING TBLISI
Rate Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,770,000 تومان 9,000,000 تومان 4,175,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,220,000 تومان 9,885,000 تومان 4,380,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل MERCURE
Rate Rate Rate Rate
CASTELLO MARE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,250,000 تومان 9,955,000 تومان 4,410,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل BILTMORE
Rate Rate Rate Rate Rate
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,645,000 تومان 12,845,000 تومان 5,595,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
نام هتل RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
RADISSON BLU
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,885,000 تومان 13,730,000 تومان 5,730,000 تومان 2,340,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 تفلیس 4
2 باتومی 3
ردیف 1
به تفلیس
مدت اقامت 4
توضیحات
ردیف 2
به باتومی
مدت اقامت 3
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت اقامت در هتل با صبحانه
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای پرک
خانم ارجمندی
خانم صادقی
خانم حرفه گر
توضیحات ***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور گرجستان به صورت روزانه ***
1--نرخ کودک زیر 2 سال 350.000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.