اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های استانبول است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : قشم ایر
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 5 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ABISSO
Rate Rate Rate
BB
3,360,000 تومان
4,260,000 تومان
2,940,000 تومان
2,450,000 تومان
رفت 12 و 13 مرداد مبلغ 200/000 تومان افزایش نرخ دارد. پکیج برای برگشت پنج شنبه 200/000تومان و جمعه 100/000 تومان افزایش نرخ دارد.
REYDEL
Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
4,200,000 تومان
2,940,000 تومان
2,450,000 تومان
Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rate Rate Rate
BB
3,540,000 تومان
4,140,000 تومان
3,180,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM TRUST
Rate Rate Rate
BB
3,730,000 تومان
4,990,000 تومان
3,130,000 تومان
2,450,000 تومان
MONOPOL
Rate Rate Rate
BB
3,730,000 تومان
4,990,000 تومان
3,130,000 تومان
2,450,000 تومان
GOLDEN PERA
Rate Rate Rate
BB
3,750,000 تومان
4,710,000 تومان
3,150,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM TRRACE
Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
5,120,000 تومان
3,140,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
MAX WELL
Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
5,120,000 تومان
3,140,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
PELICAN House Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
3,800,000 تومان
5,120,000 تومان
3,140,000 تومان
2,450,000 تومان
Tulip City
Rate Rate Rate Rate
BB
3,960,000 تومان
5,400,000 تومان
3,300,000 تومان
2,450,000 تومان
PERA
Special
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
BB
4,000,000 تومان
5,500,000 تومان
3,280,000 تومان
2,450,000 تومان
ŞIŞHANE
CUMBALI
Rate Rate Rate
BB
4,000,000 تومان
5,500,000 تومان
3,280,000 تومان
2,450,000 تومان
WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
BB
4,060,000 تومان
5,620,000 تومان
3,400,000 تومان
2,450,000 تومان
GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,100,000 تومان
5,660,000 تومان
3,320,000 تومان
2,450,000 تومان
MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
6,000,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
YENIKAPI
ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
6,000,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
BB
4,260,000 تومان
6,000,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
TULIP PERA
Rate Rate Rate Rate
BB
4,270,000 تومان
6,010,000 تومان
3,430,000 تومان
2,450,000 تومان
PERA
VALI KONAK
Rate Rate Rate Rate
BB
4,370,000 تومان
6,230,000 تومان
3,470,000 تومان
2,450,000 تومان
GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
BB
4,370,000 تومان
6,230,000 تومان
3,470,000 تومان
2,450,000 تومان
NOVA PLAZA Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
4,480,000 تومان
6,440,000 تومان
4,130,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
KLASS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,560,000 تومان
5,940,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
LALELI
TAKSIM TOWN
Rate Rate Rate Rate
BB
4,620,000 تومان
6,720,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
MARBEL
Rate Rate Rate Rate
BB
4,680,000 تومان
6,240,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,710,000 تومان
6,870,000 تومان
3,630,000 تومان
2,450,000 تومان
BAYRAMPASA
TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
BB
4,740,000 تومان
6,960,000 تومان
3,600,000 تومان
2,450,000 تومان
Riva Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
4,910,000 تومان
7,290,000 تومان
3,720,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Special
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,010,000 تومان
7,470,000 تومان
3,810,000 تومان
2,450,000 تومان
DEDEMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,010,000 تومان
7,470,000 تومان
3,810,000 تومان
2,450,000 تومان
OCCIDENTAL THE PUBLIC
Rate Rate Rate Rate
BB
5,040,000 تومان
6,860,000 تومان
3,780,000 تومان
2,450,000 تومان
OPERA
Rate Rate Rate Rate
BB
5,040,000 تومان
6,860,000 تومان
3,780,000 تومان
2,450,000 تومان
GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
5,110,000 تومان
7,690,000 تومان
3,850,000 تومان
2,450,000 تومان
Special
Surmeli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,120,000 تومان
7,700,000 تومان
3,860,000 تومان
2,450,000 تومان
SISLI
MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,210,000 تومان
7,940,000 تومان
3,880,000 تومان
2,450,000 تومان
METROPOLITIAN TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
BB
5,260,000 تومان
7,990,000 تومان
3,930,000 تومان
2,450,000 تومان
Special
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,350,000 تومان
8,150,000 تومان
3,950,000 تومان
2,450,000 تومان
GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
BB
5,400,000 تومان
8,270,000 تومان
4,000,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Special
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,400,000 تومان
8,270,000 تومان
5,050,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
BB
5,400,000 تومان
8,270,000 تومان
4,000,000 تومان
2,450,000 تومان
LARES PARK
Rate Rate Rate Rate
BB
5,410,000 تومان
7,580,000 تومان
-
2,450,000 تومان
TAKSIM
Special
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
BB
5,540,000 تومان
8,550,000 تومان
4,070,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Hotel Mercure Taksim Istanbul
Rate Rate Rate Rate
BB
5,610,000 تومان
8,690,000 تومان
4,070,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,750,000 تومان
8,970,000 تومان
4,140,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Grand Cevahir Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
5,790,000 تومان
8,670,000 تومان
4,170,000 تومان
2,450,000 تومان
SISLI
Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,470,000 تومان
10,390,000 تومان
4,510,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Special
Parma Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,160,000 تومان
11,780,000 تومان
4,850,000 تومان
2,450,000 تومان
TAKSIM
Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,660,000 تومان
12,770,000 تومان
5,140,000 تومان
2,450,000 تومان
CONRAD
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,660,000 تومان
12,770,000 تومان
5,140,000 تومان
2,450,000 تومان
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,640,000 تومان
14,590,000 تومان
5,630,000 تومان
2,450,000 تومان
نام هتل ABISSO
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,360,000 تومان 4,260,000 تومان 2,940,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات رفت 12 و 13 مرداد مبلغ 200/000 تومان افزایش نرخ دارد. پکیج برای برگشت پنج شنبه 200/000تومان و جمعه 100/000 تومان افزایش نرخ دارد.
نام هتل REYDEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 4,200,000 تومان 2,940,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Topkapı Sabena Hotel İstanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 4,140,000 تومان 3,180,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM TRUST
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان 4,990,000 تومان 3,130,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONOPOL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,730,000 تومان 4,990,000 تومان 3,130,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLDEN PERA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,750,000 تومان 4,710,000 تومان 3,150,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل TAKSIM TRRACE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 5,120,000 تومان 3,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل MAX WELL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 5,120,000 تومان 3,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل PELICAN House Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,800,000 تومان 5,120,000 تومان 3,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Tulip City
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,960,000 تومان 5,400,000 تومان 3,300,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات PERA
Special
نام هتل
BY MURAT CROWN
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,000,000 تومان 5,500,000 تومان 3,280,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات ŞIŞHANE
نام هتل CUMBALI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,000,000 تومان 5,500,000 تومان 3,280,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل WHITE MONARCH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,060,000 تومان 5,620,000 تومان 3,400,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK MERTER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,100,000 تومان 5,660,000 تومان 3,320,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARMARAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 6,000,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات YENIKAPI
نام هتل ALL SEASONS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 6,000,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Grand Unal Hotel Istanbul
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,260,000 تومان 6,000,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل TULIP PERA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,270,000 تومان 6,010,000 تومان 3,430,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات PERA
نام هتل VALI KONAK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 6,230,000 تومان 3,470,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,370,000 تومان 6,230,000 تومان 3,470,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,480,000 تومان 6,440,000 تومان 4,130,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل KLASS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,560,000 تومان 5,940,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات LALELI
نام هتل TAKSIM TOWN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,620,000 تومان 6,720,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARBEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,680,000 تومان 6,240,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل TITANIC BUSINESS BAYRAMPASA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,710,000 تومان 6,870,000 تومان 3,630,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات BAYRAMPASA
نام هتل TAKSIM EXPRESS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,740,000 تومان 6,960,000 تومان 3,600,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل Riva Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,910,000 تومان 7,290,000 تومان 3,720,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
PALAZZO DONIZETTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,010,000 تومان 7,470,000 تومان 3,810,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل DEDEMAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,010,000 تومان 7,470,000 تومان 3,810,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل OCCIDENTAL THE PUBLIC
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,040,000 تومان 6,860,000 تومان 3,780,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل OPERA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,040,000 تومان 6,860,000 تومان 3,780,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,110,000 تومان 7,690,000 تومان 3,850,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Surmeli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,120,000 تومان 7,700,000 تومان 3,860,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات SISLI
نام هتل MERCURE BOMONTI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,210,000 تومان 7,940,000 تومان 3,880,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل METROPOLITIAN TAKSIM
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,260,000 تومان 7,990,000 تومان 3,930,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
Holiday Inn Şişli
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,350,000 تومان 8,150,000 تومان 3,950,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان 8,270,000 تومان 4,000,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
CENTRAL PALACE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان 8,270,000 تومان 5,050,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل AVANTGARDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,400,000 تومان 8,270,000 تومان 4,000,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل LARES PARK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,410,000 تومان 7,580,000 تومان - 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
GOLDEN AGE1
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,540,000 تومان 8,550,000 تومان 4,070,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Hotel Mercure Taksim Istanbul
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,610,000 تومان 8,690,000 تومان 4,070,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل TITANIC CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,750,000 تومان 8,970,000 تومان 4,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Grand Cevahir Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,790,000 تومان 8,670,000 تومان 4,170,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات SISLI
نام هتل Elite World Istanbul Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,470,000 تومان 10,390,000 تومان 4,510,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
Special
نام هتل
Parma Hotel Istanbul
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,160,000 تومان 11,780,000 تومان 4,850,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات TAKSIM
نام هتل Hilton Istanbul Bosphorus Hotel
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان 12,770,000 تومان 5,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل CONRAD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,660,000 تومان 12,770,000 تومان 5,140,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,640,000 تومان 14,590,000 تومان 5,630,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 استانبول 5
ردیف 1
به استانبول
مدت اقامت 5
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
5 گشت خرید رایگان با ناهار
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت گشت خرید رایگان با ناهار
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
آقای موسوی
اقای لطفیان
آقای عظیمی
خانم میرحمزه
آقای بهراد
خانم حرفه گر
خانم ابراهیمی
خانم کوهی
خانم توانا
خانم پور جعفر
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور استانبول به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور استانبول گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری استانبول و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر استانبول با پرواز قشم ایر
نرخ کودک زیر 2 سال 199.000 تومان می باشد.


***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***