اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنکارا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
ساعت رفت : 09:30 و ساعت برگشت 11:00
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ALMER
Rate Rate Rate
BB
3,250,000 تومان
3,395,000 تومان
3,220,000 تومان
2,900,000 تومان
SIYAV
Rate Rate Rate
BB
3,260,000 تومان
3,460,000 تومان
3,180,000 تومان
2,900,000 تومان
GOLD
Rate Rate Rate
BB
3,270,000 تومان
3,460,000 تومان
3,180,000 تومان
2,900,000 تومان
MARIYA

BB
3,310,000 تومان
3,445,000 تومان
3,200,000 تومان
2,900,000 تومان
NEVA PALAS
Rate Rate Rate Rate
BB
3,340,000 تومان
3,545,000 تومان
3,245,000 تومان
2,900,000 تومان
SEVEN
Rate Rate Rate Rate
BB
3,380,000 تومان
3,630,000 تومان
3,210,000 تومان
2,900,000 تومان
CINNAH
Rate Rate Rate Rate
BB
3,380,000 تومان
3,600,000 تومان
3,195,000 تومان
2,900,000 تومان
BEST WESTERN2000
Rate Rate Rate Rate
BB
3,410,000 تومان
3,700,000 تومان
-
2,900,000 تومان
BEST
Rate Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
3,710,000 تومان
3,345,000 تومان
2,900,000 تومان
ALDINO
Rate Rate Rate Rate
BB
3,420,000 تومان
3,710,000 تومان
3,300,000 تومان
2,900,000 تومان
HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,490,000 تومان
3,770,000 تومان
3,245,000 تومان
2,900,000 تومان
SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,510,000 تومان
3,930,000 تومان
3,200,000 تومان
2,900,000 تومان
LATANIYA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,540,000 تومان
3,900,000 تومان
-
2,900,000 تومان
SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,640,000 تومان
3,990,000 تومان
3,240,000 تومان
2,900,000 تومان
نام هتل ALMER
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,250,000 تومان 3,395,000 تومان 3,220,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIYAV
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,260,000 تومان 3,460,000 تومان 3,180,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل GOLD
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,270,000 تومان 3,460,000 تومان 3,180,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARIYA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,310,000 تومان 3,445,000 تومان 3,200,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل NEVA PALAS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,340,000 تومان 3,545,000 تومان 3,245,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SEVEN
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,380,000 تومان 3,630,000 تومان 3,210,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل CINNAH
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,380,000 تومان 3,600,000 تومان 3,195,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST WESTERN2000
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,410,000 تومان 3,700,000 تومان - 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل BEST
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 3,710,000 تومان 3,345,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل ALDINO
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,420,000 تومان 3,710,000 تومان 3,300,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل HILTON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان 3,770,000 تومان 3,245,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SWISS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,510,000 تومان 3,930,000 تومان 3,200,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل LATANIYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 3,900,000 تومان - 2,900,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 3,990,000 تومان 3,240,000 تومان 2,900,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنکارا 3 ساعت رفت : 09:30 و ساعت برگشت 11:00
ردیف 1
به آنکارا
مدت اقامت 3
توضیحات ساعت رفت : 09:30 و ساعت برگشت 11:00
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات بلیط: پرواز رفت و برگشت ایران ایر، 3شب اقامت در هتل با صبحانه+ترانسفر فرودگاهی+بیمه مسافرتی
+راهنما
کمیسیون کودک با تخت نصف بزرگسال می باشد 
نرخ INF مبلغ 170/000 تومان بوده و فاقد کمیسیون می باشد.
پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.