اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : سان اکسپرس
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
CENDER
Rate Rate Rate Rate
All
4,010,000 تومان
5,500,000 تومان
3,230,000 تومان
2,690,000 تومان
ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
All
4,720,000 تومان
7,135,000 تومان
3,585,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
DOSINIA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,350,000 تومان
7,660,000 تومان
3,900,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,560,000 تومان
8,665,000 تومان
4,010,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
5,600,000 تومان
8,740,000 تومان
4,025,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,065,000 تومان
10,740,000 تومان
4,260,000 تومان
2,690,000 تومان
CENTER
AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,065,000 تومان
8,810,000 تومان
4,260,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
6,230,000 تومان
9,480,000 تومان
4,340,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
6,275,000 تومان
9,145,000 تومان
4,365,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,485,000 تومان
10,780,000 تومان
4,470,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
PGS KREMLIN
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,485,000 تومان
10,780,000 تومان
4,470,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
6,610,000 تومان
11,910,000 تومان
4,530,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
CRYSTAL TAT BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,115,000 تومان
12,990,000 تومان
4,785,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,155,000 تومان
11,570,000 تومان
4,810,000 تومان
2,690,000 تومان
PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,280,000 تومان
12,315,000 تومان
4,865,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,490,000 تومان
11,100,000 تومان
4,970,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
Special
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,575,000 تومان
11,785,000 تومان
5,015,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
Special
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,700,000 تومان
11,440,000 تومان
5,075,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
BELCONTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,910,000 تومان
12,945,000 تومان
5,180,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
DELPHIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
7,995,000 تومان
11,910,000 تومان
5,225,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,120,000 تومان
12,115,000 تومان
5,285,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,120,000 تومان
13,330,000 تومان
5,285,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,460,000 تومان
12,655,000 تومان
5,455,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,625,000 تومان
14,580,000 تومان
5,540,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
DELPHIN DIVA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
8,750,000 تومان
13,125,000 تومان
5,600,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
AMARA DOLCEVITA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,045,000 تومان
13,600,000 تومان
5,750,000 تومان
2,690,000 تومان
KEMER
BARUT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,465,000 تومان
15,025,000 تومان
5,960,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
ADAM & EVE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
9,800,000 تومان
14,815,000 تومان
6,125,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
10,265,000 تومان
15,555,000 تومان
6,360,000 تومان
2,690,000 تومان
LARA
SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
11,480,000 تومان
17,515,000 تومان
6,965,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,870,000 تومان
19,740,000 تومان
7,660,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
RIXOS PREMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
12,950,000 تومان
22,125,000 تومان
7,700,000 تومان
2,690,000 تومان
BELEK
نام هتل CENDER
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,010,000 تومان 5,500,000 تومان 3,230,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل ARMAS GUL BEACH
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,720,000 تومان 7,135,000 تومان 3,585,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل DOSINIA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,350,000 تومان 7,660,000 تومان 3,900,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل IMPERIAL SUNLAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,560,000 تومان 8,665,000 تومان 4,010,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,600,000 تومان 8,740,000 تومان 4,025,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل RAMADA PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,065,000 تومان 10,740,000 تومان 4,260,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات CENTER
نام هتل AMARA PRESTIGE ELITE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,065,000 تومان 8,810,000 تومان 4,260,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,230,000 تومان 9,480,000 تومان 4,340,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,275,000 تومان 9,145,000 تومان 4,365,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل Swandor Topkapi Palace
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,485,000 تومان 10,780,000 تومان 4,470,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل PGS KREMLIN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,485,000 تومان 10,780,000 تومان 4,470,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل CRYSTAL WATERWORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,610,000 تومان 11,910,000 تومان 4,530,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CRYSTAL TAT BEACH
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,115,000 تومان 12,990,000 تومان 4,785,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,155,000 تومان 11,570,000 تومان 4,810,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل PAPILION AYSCHA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,280,000 تومان 12,315,000 تومان 4,865,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,490,000 تومان 11,100,000 تومان 4,970,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
Special
نام هتل
FAME RESIDENCE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,575,000 تومان 11,785,000 تومان 5,015,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
Special
نام هتل
ADALYA ELITE LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,700,000 تومان 11,440,000 تومان 5,075,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل BELCONTI RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,910,000 تومان 12,945,000 تومان 5,180,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,995,000 تومان 11,910,000 تومان 5,225,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,120,000 تومان 12,115,000 تومان 5,285,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SPICE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,120,000 تومان 13,330,000 تومان 5,285,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHINE BE GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,460,000 تومان 12,655,000 تومان 5,455,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل BELLIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,625,000 تومان 14,580,000 تومان 5,540,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN DIVA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,750,000 تومان 13,125,000 تومان 5,600,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل AMARA DOLCEVITA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,045,000 تومان 13,600,000 تومان 5,750,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات KEMER
نام هتل BARUT LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,465,000 تومان 15,025,000 تومان 5,960,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل ADAM & EVE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 9,800,000 تومان 14,815,000 تومان 6,125,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل DELPHIN IMPERIAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 10,265,000 تومان 15,555,000 تومان 6,360,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات LARA
نام هتل SUNEO SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 11,480,000 تومان 17,515,000 تومان 6,965,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل CALISTA LUXURY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,870,000 تومان 19,740,000 تومان 7,660,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
نام هتل RIXOS PREMIUM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 12,950,000 تومان 22,125,000 تومان 7,700,000 تومان 2,690,000 تومان
توضیحات BELEK
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا
نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا که هزینه آن (60.000 تومان) به عهده مسافر می باشد الزامی است.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره  09195666204 تماس حاصل فرمایید.