تور تایلند (پاتایا) آذر 97

تهران
  • تاریخ رفت : 1397/09/09
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
تایلند
  • تاریخ پایان : 1397/09/16
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 6 تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف مدرک شرط
1 عکس 3*4 الزامی
2 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
3 صورتحساب بانکی الزامی
4 کپی کارت ملی الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 ویزای گروهی
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
آقای پرک
خانم ارجمندی

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 910/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.*** 


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL
Rate Rate Rate
BB
4,490,000 تومان
5,230,000 تومان
4,315,000 تومان
4,265,000 تومان


تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
4,635,000 تومان
5,430,000 تومان
4,435,000 تومان
4,385,000 تومان
Special
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
4,810,000 تومان
5,760,000 تومان
4,610,000 تومان
4,560,000 تومان
Special
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
BB
4,965,000 تومان
6,080,000 تومان
4,765,000 تومان
4,715,000 تومان
Special
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
5,095,000 تومان
6,290,000 تومان
4,895,000 تومان
4,845,000 تومان
WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
BB
5,130,000 تومان
6,410,000 تومان
4,930,000 تومان
4,880,000 تومان
BESTON
Rate Rate Rate Rate
BB
5,300,000 تومان
6,660,000 تومان
5,100,000 تومان
5,050,000 تومان
MARKLAND BEACH
Rate Rate Rate
BB
5,330,000 تومان
6,770,000 تومان
5,130,000 تومان
5,080,000 تومان
Special
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
5,380,000 تومان
6,820,000 تومان
5,180,000 تومان
5,130,000 تومان
Special
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
5,940,000 تومان
7,935,000 تومان
5,740,000 تومان
5,690,000 تومان
BALI HAY BAY
Rate Rate Rate Rate
BB
6,100,000 تومان
8,255,000 تومان
-
5,850,000 تومان
VISTA
Rate Rate Rate Rate
BB
6,310,000 تومان
8,625,000 تومان
6,110,000 تومان
6,060,000 تومان
CENTRA GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
6,630,000 تومان
9,260,000 تومان
-
6,380,000 تومان
WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
7,190,000 تومان
10,380,000 تومان
6,990,000 تومان
6,940,000 تومان
MYTT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
8,225,000 تومان
12,455,000 تومان
8,025,000 تومان
7,975,000 تومان
نام هتل MP HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,490,000 تومان 5,230,000 تومان 4,315,000 تومان 4,265,000 تومان
توضیحات

تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.

نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,635,000 تومان 5,430,000 تومان 4,435,000 تومان 4,385,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,810,000 تومان 5,760,000 تومان 4,610,000 تومان 4,560,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,965,000 تومان 6,080,000 تومان 4,765,000 تومان 4,715,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
FX HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,095,000 تومان 6,290,000 تومان 4,895,000 تومان 4,845,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME PLAZA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,130,000 تومان 6,410,000 تومان 4,930,000 تومان 4,880,000 تومان
توضیحات
نام هتل BESTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,300,000 تومان 6,660,000 تومان 5,100,000 تومان 5,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل MARKLAND BEACH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,330,000 تومان 6,770,000 تومان 5,130,000 تومان 5,080,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,380,000 تومان 6,820,000 تومان 5,180,000 تومان 5,130,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,940,000 تومان 7,935,000 تومان 5,740,000 تومان 5,690,000 تومان
توضیحات
نام هتل BALI HAY BAY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,100,000 تومان 8,255,000 تومان - 5,850,000 تومان
توضیحات
نام هتل VISTA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,310,000 تومان 8,625,000 تومان 6,110,000 تومان 6,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRA GRAND
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,630,000 تومان 9,260,000 تومان - 6,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 7,190,000 تومان 10,380,000 تومان 6,990,000 تومان 6,940,000 تومان
توضیحات
نام هتل MYTT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 8,225,000 تومان 12,455,000 تومان 8,025,000 تومان 7,975,000 تومان
توضیحات