تور تایلند (پاتایا) خرداد 97 برداشتم

تهران
  • تاریخ رفت : 1397/03/21
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
تایلند
  • تاریخ پایان : 1397/03/28
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 پاتایا 6 تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف 1
به پاتایا
مدت اقامت 6
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 کپی شناسنامه الزالمی
3 کپی کارت ملی الزامی
4 عکس 3*4 الزامی
5 صورتحساب بانکی الزامی
6 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزالمی
ردیف 3
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ویزای گروهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 ترانسفر فرودگاهی
5 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم ارجمندی
خانم صادقی

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 690/000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.*** 


هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
MP HOTEL
Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 58 دلار
1,990,000 تومان + 106 دلار
1,990,000 تومان + 57 دلار
1,990,000 تومان + 56 دلار
تمامی هتل های پکیجON REQUEST می باشند
THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 69 دلار
1,990,000 تومان + 123 دلار
1,990,000 تومان + 68 دلار
1,990,000 تومان + 67 دلار
PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 81 دلار
1,990,000 تومان + 147 دلار
1,990,000 تومان + 80 دلار
1,990,000 تومان + 79 دلار
THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 93 دلار
1,990,000 تومان + 171 دلار
1,990,000 تومان + 92 دلار
1,990,000 تومان + 91 دلار
BESTON
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 104 دلار
1,990,000 تومان + 188 دلار
1,990,000 تومان + 103 دلار
1,990,000 تومان + 102 دلار
BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 122 دلار
1,990,000 تومان + 224 دلار
1,990,000 تومان + 121 دلار
1,990,000 تومان + 120 دلار
GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 146 دلار
1,990,000 تومان + 272 دلار
1,990,000 تومان + 145 دلار
1,990,000 تومان + 144 دلار
CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 170 دلار
1,990,000 تومان + 320 دلار
1,990,000 تومان + 169 دلار
1,990,000 تومان + 168 دلار
AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 200 دلار
1,990,000 تومان + 380 دلار
1,990,000 تومان + 199 دلار
1,990,000 تومان + 198 دلار
WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 224 دلار
1,990,000 تومان + 428 دلار
1,990,000 تومان + 223 دلار
1,990,000 تومان + 222 دلار
THE ZIGN HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,990,000 تومان + 242 دلار
1,990,000 تومان + 464 دلار
1,990,000 تومان + 241 دلار
1,990,000 تومان + 240 دلار
نام هتل MP HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 58 دلار 1,990,000 تومان + 106 دلار 1,990,000 تومان + 57 دلار 1,990,000 تومان + 56 دلار
توضیحات تمامی هتل های پکیجON REQUEST می باشند
نام هتل THE SUN RESORT
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 69 دلار 1,990,000 تومان + 123 دلار 1,990,000 تومان + 68 دلار 1,990,000 تومان + 67 دلار
توضیحات
نام هتل PIYADA RESIDENCE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 81 دلار 1,990,000 تومان + 147 دلار 1,990,000 تومان + 80 دلار 1,990,000 تومان + 79 دلار
توضیحات
نام هتل THE GRAND DAY NIGHT HOTEL
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 93 دلار 1,990,000 تومان + 171 دلار 1,990,000 تومان + 92 دلار 1,990,000 تومان + 91 دلار
توضیحات
نام هتل BESTON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 104 دلار 1,990,000 تومان + 188 دلار 1,990,000 تومان + 103 دلار 1,990,000 تومان + 102 دلار
توضیحات
نام هتل BOUTIQUE CITY
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 122 دلار 1,990,000 تومان + 224 دلار 1,990,000 تومان + 121 دلار 1,990,000 تومان + 120 دلار
توضیحات
نام هتل GARDEN SEA VIEW RESORT HOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 146 دلار 1,990,000 تومان + 272 دلار 1,990,000 تومان + 145 دلار 1,990,000 تومان + 144 دلار
توضیحات
نام هتل CENTRA PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 170 دلار 1,990,000 تومان + 320 دلار 1,990,000 تومان + 169 دلار 1,990,000 تومان + 168 دلار
توضیحات
نام هتل AMARI RESIDENCES PATTAYA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 200 دلار 1,990,000 تومان + 380 دلار 1,990,000 تومان + 199 دلار 1,990,000 تومان + 198 دلار
توضیحات
نام هتل WELCOME WORLD
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 224 دلار 1,990,000 تومان + 428 دلار 1,990,000 تومان + 223 دلار 1,990,000 تومان + 222 دلار
توضیحات
نام هتل THE ZIGN HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,990,000 تومان + 242 دلار 1,990,000 تومان + 464 دلار 1,990,000 تومان + 241 دلار 1,990,000 تومان + 240 دلار
توضیحات