اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های آنتالیا است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
رفت 31 فروردین با ماهان (دنیزلی) ساعت 02:55 بامداد و برگشت بامداد 31 فروردین ساعت 06:30
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
LARA DINC
Rate Rate Rate
All
1,590,000 تومان
1,860,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
1,890,000 تومان
2,190,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
All
2,090,000 تومان
2,460,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,090,000 تومان
2,340,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ظرفیت تکمیل
SARP
Rate Rate Rate Rate
All
2,090,000 تومان
2,540,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ADONIS
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,140,000 تومان
2,540,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
GRAND RING
Rate Rate Rate Rate Rate
All
2,190,000 تومان
2,640,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,240,000 تومان
2,740,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
THE SENSE
Rate Rate Rate Rate
All
2,290,000 تومان
2,840,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,290,000 تومان
2,840,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ظرفیت تکمیل
SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,640,000 تومان
3,240,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
All
2,790,000 تومان
3,540,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
Special
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,790,000 تومان
3,440,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
2,960,000 تومان
3,890,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,290,000 تومان
4,290,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
3,640,000 تومان
4,490,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,940,000 تومان
6,690,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
U.All
4,940,000 تومان
6,690,000 تومان
1,050,000 تومان
1,050,000 تومان
نام هتل LARA DINC
Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,590,000 تومان 1,860,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,890,000 تومان 2,190,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان 2,460,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY ALANYA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان 2,340,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
نام هتل SARP
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان 2,540,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ADONIS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,540,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل GRAND RING
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,190,000 تومان 2,640,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل KARMIR RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,240,000 تومان 2,740,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SENSE
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان 2,840,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,290,000 تومان 2,840,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
نام هتل SHERWOOD DREAMS RESORT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,640,000 تومان 3,240,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل KERVANSARAY LARA
Rate Rate Rate Rate
خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان 3,540,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
Special
نام هتل
GRANADA LUXURY BELEK HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان 3,440,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ASKA LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,960,000 تومان 3,890,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل SHERWOOD BREEZES LARA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,290,000 تومان 4,290,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUSESI
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,640,000 تومان 4,490,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL HOLIDAY PALACE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,940,000 تومان 6,690,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل ROYAL SEGINUS
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,940,000 تومان 6,690,000 تومان 1,050,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 آنتالیا 6 رفت 31 فروردین با ماهان (دنیزلی) ساعت 02:55 بامداد و برگشت بامداد 31 فروردین ساعت 06:30
ردیف 1
به آنتالیا
مدت اقامت 6
توضیحات رفت 31 فروردین با ماهان (دنیزلی) ساعت 02:55 بامداد و برگشت بامداد 31 فروردین ساعت 06:30
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 تور لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت تور لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
خانم اصفهانی
توضیحات

***الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور آنتالیا به صورت هفتگی با قیمت مناسب***

مجری مستقیم تور آنتالیا گارانتی هتل های تاپ و لوکس 5 ستاره برگزاری تورهای لحظه آخری آنتالیا و ارائه ارزان ترین قیمت در مسیر آنتالیا

نرخ کودک باتخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود در صورت وجود 2کودک و یا بیشتر نرخ حتما با کانتر فروش چک شود.مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

* نرخ کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد. 

برای افراد بالای 60 سال، بیمه آکسا الزامی و هزینه آنبه عهده مسافر می باشد.
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 18. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

***استفاده از راهنما خارج از برنامه و خدمات تعیین شده با توافق مسافر انجام میگیرد و آژانس الفبای سفر در این مورد پاسخگو نیست.

***ترنسفر از فرودگاه دنیزلی تا هتل زمینی میباشد.

*** بابت صندلی بیزینس کلاس مبلغ 200/000 تومان به مبلغ پکیج اضافه می گردد.

در ساعات غیر اداری با شماره  09195666203 تماس حاصل فرمایید.