اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوالالامپور است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایرآسیا
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 6 شب
تاریخ رفت: 27 بهمن
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
SANDPIPER
Rate Rate Rate
BB
1,870,000 تومان
2,100,000 تومان
1,830,000 تومان
1,750,000 تومان
PUDU
PACIFIC EXPRESS
Rate Rate Rate
BB
1,870,000 تومان
2,100,000 تومان
1,830,000 تومان
1,750,000 تومان
PUDU
ANCASA EXPRESS
Rate Rate Rate
BB
1,870,000 تومان
2,100,000 تومان
1,830,000 تومان
1,750,000 تومان
PUDU
MAY TOWER
Rate Rate Rate
BB
2,020,000 تومان
2,240,000 تومان
-
1,750,000 تومان
AMPANG
GRAND SEASON
Rate Rate Rate Rate
BB
2,140,000 تومان
2,500,000 تومان
2,110,000 تومان
1,800,000 تومان
PWTC
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
Rate Rate Rate Rate
BB
2,230,000 تومان
2,690,000 تومان
2,195,000 تومان
1,800,000 تومان
BUKIT BINTANG
NOVOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
2,360,000 تومان
2,930,000 تومان
2,310,000 تومان
1,800,000 تومان
BUKIT BINTANG
CORUS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,400,000 تومان
3,080,000 تومان
2,330,000 تومان
1,800,000 تومان
KLCC
Special
CONCORDE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,440,000 تومان
3,095,000 تومان
2,370,000 تومان
1,800,000 تومان
SULTAN ISMAEIL
BERJAYA TIMES SQUARE
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,530,000 تومان
3,200,000 تومان
-
1,900,000 تومان
TIME SQUARE
Maya
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,560,000 تومان
3,320,000 تومان
2,480,000 تومان
1,900,000 تومان
AMPANG
ROYAL CHULAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,645,000 تومان
3,445,000 تومان
2,535,000 تومان
1,900,000 تومان
CONLAY
SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,780,000 تومان
3,760,000 تومان
2,690,000 تومان
1,900,000 تومان
SULTAN ISMAEIL
Special
INTERCONTINENTAL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,830,000 تومان
3,850,000 تومان
2,730,000 تومان
1,950,000 تومان
KLCC
JW MARRIOT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,540,000 تومان
5,250,000 تومان
3,370,000 تومان
2,150,000 تومان
BUKIT BINTANG
SHANGRILA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,645,000 تومان
5,445,000 تومان
-
2,150,000 تومان
SULTAN ISMAEIL
نام هتل SANDPIPER
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان 2,100,000 تومان 1,830,000 تومان 1,750,000 تومان
توضیحات PUDU
نام هتل PACIFIC EXPRESS
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان 2,100,000 تومان 1,830,000 تومان 1,750,000 تومان
توضیحات PUDU
نام هتل ANCASA EXPRESS
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,870,000 تومان 2,100,000 تومان 1,830,000 تومان 1,750,000 تومان
توضیحات PUDU
نام هتل MAY TOWER
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,020,000 تومان 2,240,000 تومان - 1,750,000 تومان
توضیحات AMPANG
نام هتل GRAND SEASON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,140,000 تومان 2,500,000 تومان 2,110,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات PWTC
نام هتل ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان 2,690,000 تومان 2,195,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات BUKIT BINTANG
نام هتل NOVOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,360,000 تومان 2,930,000 تومان 2,310,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات BUKIT BINTANG
نام هتل CORUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,400,000 تومان 3,080,000 تومان 2,330,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات KLCC
Special
نام هتل
CONCORDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,440,000 تومان 3,095,000 تومان 2,370,000 تومان 1,800,000 تومان
توضیحات SULTAN ISMAEIL
نام هتل BERJAYA TIMES SQUARE
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,530,000 تومان 3,200,000 تومان - 1,900,000 تومان
توضیحات TIME SQUARE
نام هتل Maya
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,560,000 تومان 3,320,000 تومان 2,480,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات AMPANG
نام هتل ROYAL CHULAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,645,000 تومان 3,445,000 تومان 2,535,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات CONLAY
نام هتل SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,780,000 تومان 3,760,000 تومان 2,690,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات SULTAN ISMAEIL
Special
نام هتل
INTERCONTINENTAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,830,000 تومان 3,850,000 تومان 2,730,000 تومان 1,950,000 تومان
توضیحات KLCC
نام هتل JW MARRIOT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,540,000 تومان 5,250,000 تومان 3,370,000 تومان 2,150,000 تومان
توضیحات BUKIT BINTANG
نام هتل SHANGRILA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,645,000 تومان 5,445,000 تومان - 2,150,000 تومان
توضیحات SULTAN ISMAEIL
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 6 تاریخ رفت: 27 بهمن
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت: 27 بهمن
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 گشت شهری
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 یک گشت رایگان با نهار
ردیف 1
خدمت گشت شهری
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت یک گشت رایگان با نهار
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم جعفریان
خانم پیرهادی
خانم باقری
خانم قاسم زاده
خانم موسوی
خانم کمالی
توضیحات

***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور مالزی به صورت روزانه ***

1--نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد. 
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد. 
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست. 

5-کلیه هتل های مالزی با توجه به درجه آنها دارای مالیات میباشند
جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره خانم جعفریان 09196230434 و یا شماره 09195666200 , 09195666202 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (samanehjafarian@yahoo.com ) ایمیل بزنید.