اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های کوالالامپور است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ماهان
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 7 شب
روزهای رفت : 10-11-13-16-17 اسفند ماه
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
ANCASA EXPRESS
Rate Rate Rate
BB
2,100,000 تومان
2,360,000 تومان
1,700,000 تومان
1,630,000 تومان
PUDU
SANDPIPER
Rate Rate Rate
BB
2,110,000 تومان
2,310,000 تومان
1,700,000 تومان
1,640,000 تومان
PUDU
PACIFIC EXPRESS
Rate Rate Rate
BB
2,110,000 تومان
2,360,000 تومان
70,000 تومان
1,630,000 تومان
PWTC
SANI
Rate Rate Rate
BB
2,130,000 تومان
2,410,000 تومان
1,730,000 تومان
1,640,000 تومان
PWTC
FLAMINGO BY THE LAKE
Rate Rate Rate
BB
2,230,000 تومان
2,510,000 تومان
1,780,000 تومان
1,680,000 تومان
AMPANG
GRAND SEASON
Rate Rate Rate Rate
BB
2,410,000 تومان
2,930,000 تومان
1,970,000 تومان
1,780,000 تومان
PWTC
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
Rate Rate Rate Rate
BB
2,540,000 تومان
3,280,000 تومان
2,160,000 تومان
1,820,000 تومان
BUKIT
SUNWAY PUTRA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,570,000 تومان
3,280,000 تومان
2,160,000 تومان
1,820,000 تومان
CHOWKIT
NOVOTEL
Rate Rate Rate Rate
BB
2,620,000 تومان
3,450,000 تومان
2,220,000 تومان
1,840,000 تومان
BUKIT-KLCC
CORUS
Rate Rate Rate Rate
BB
2,700,000 تومان
3,500,000 تومان
2,200,000 تومان
1,810,000 تومان
KLCC
PACIFIC REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,770,000 تومان
3,640,000 تومان
2,320,000 تومان
1,890,000 تومان
KL TOWER
Special
CONCORDE
Rate Rate Rate Rate
BB
2,800,000 تومان
3,700,000 تومان
2,340,000 تومان
1,900,000 تومان
KLCC
IMPIANA
Rate Rate Rate Rate
BB
2,880,000 تومان
3,870,000 تومان
2,430,000 تومان
1,920,000 تومان
KLCC
ISTANA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,900,000 تومان
3,970,000 تومان
2,460,000 تومان
1,950,000 تومان
BUKIT
ROYAL CHULAN
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
2,980,000 تومان
4,100,000 تومان
2,530,000 تومان
1,980,000 تومان
CONLAY
Maya
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,030,000 تومان
4,110,000 تومان
2,530,000 تومان
1,980,000 تومان
AMPANG
Pullman Bangsar
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,090,000 تومان
4,130,000 تومان
2,540,000 تومان
1,990,000 تومان
CONLAY
SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,220,000 تومان
4,550,000 تومان
2,720,000 تومان
2,040,000 تومان
SULTAN ISMAEIL
Special
INTERCONTINENTAL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,320,000 تومان
4,760,000 تومان
2,770,000 تومان
2,090,000 تومان
KLCC
SHANGRILA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
4,210,000 تومان
6,420,000 تومان
3,790,000 تومان
2,480,000 تومان
SULTAN ISMAEIL
نام هتل ANCASA EXPRESS
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,100,000 تومان 2,360,000 تومان 1,700,000 تومان 1,630,000 تومان
توضیحات PUDU
نام هتل SANDPIPER
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,110,000 تومان 2,310,000 تومان 1,700,000 تومان 1,640,000 تومان
توضیحات PUDU
نام هتل PACIFIC EXPRESS
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,110,000 تومان 2,360,000 تومان 70,000 تومان 1,630,000 تومان
توضیحات PWTC
نام هتل SANI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,130,000 تومان 2,410,000 تومان 1,730,000 تومان 1,640,000 تومان
توضیحات PWTC
نام هتل FLAMINGO BY THE LAKE
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,230,000 تومان 2,510,000 تومان 1,780,000 تومان 1,680,000 تومان
توضیحات AMPANG
نام هتل GRAND SEASON
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,410,000 تومان 2,930,000 تومان 1,970,000 تومان 1,780,000 تومان
توضیحات PWTC
نام هتل ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,540,000 تومان 3,280,000 تومان 2,160,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات BUKIT
نام هتل SUNWAY PUTRA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,570,000 تومان 3,280,000 تومان 2,160,000 تومان 1,820,000 تومان
توضیحات CHOWKIT
نام هتل NOVOTEL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,620,000 تومان 3,450,000 تومان 2,220,000 تومان 1,840,000 تومان
توضیحات BUKIT-KLCC
نام هتل CORUS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,700,000 تومان 3,500,000 تومان 2,200,000 تومان 1,810,000 تومان
توضیحات KLCC
نام هتل PACIFIC REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,770,000 تومان 3,640,000 تومان 2,320,000 تومان 1,890,000 تومان
توضیحات KL TOWER
Special
نام هتل
CONCORDE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,800,000 تومان 3,700,000 تومان 2,340,000 تومان 1,900,000 تومان
توضیحات KLCC
نام هتل IMPIANA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,880,000 تومان 3,870,000 تومان 2,430,000 تومان 1,920,000 تومان
توضیحات KLCC
نام هتل ISTANA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,900,000 تومان 3,970,000 تومان 2,460,000 تومان 1,950,000 تومان
توضیحات BUKIT
نام هتل ROYAL CHULAN
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,980,000 تومان 4,100,000 تومان 2,530,000 تومان 1,980,000 تومان
توضیحات CONLAY
نام هتل Maya
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,030,000 تومان 4,110,000 تومان 2,530,000 تومان 1,980,000 تومان
توضیحات AMPANG
نام هتل Pullman Bangsar
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان 4,130,000 تومان 2,540,000 تومان 1,990,000 تومان
توضیحات CONLAY
نام هتل SHERATON
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,220,000 تومان 4,550,000 تومان 2,720,000 تومان 2,040,000 تومان
توضیحات SULTAN ISMAEIL
Special
نام هتل
INTERCONTINENTAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,320,000 تومان 4,760,000 تومان 2,770,000 تومان 2,090,000 تومان
توضیحات KLCC
نام هتل SHANGRILA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,210,000 تومان 6,420,000 تومان 3,790,000 تومان 2,480,000 تومان
توضیحات SULTAN ISMAEIL
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوالالامپور 7 روزهای رفت : 10-11-13-16-17 اسفند ماه
ردیف 1
به کوالالامپور
مدت اقامت 7
توضیحات روزهای رفت : 10-11-13-16-17 اسفند ماه
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 آدرس+ شغل و شماره تلفن الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک آدرس+ شغل و شماره تلفن
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 گشت شهری
2 ترانسفر فرودگاهی
3 لیدر فارسی زبان
4 گشت شهری رایگان با ناهار
ردیف 1
خدمت گشت شهری
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت گشت شهری رایگان با ناهار
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم جعفریان
خانم پیرهادی
خانم باقری
خانم قاسم زاده
خانم موسوی
خانم کمالی
توضیحات

***الفبای سفر مجری و چارتر کننده تور مالزی به صورت روزانه ***

1--نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافرمیباشد.
3-پرواز و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد می باشد.
4- بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای 60 سال الزامیست.

5-کلیه هتل های مالزی با توجه به درجه آنها دارای مالیات میباشند

جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات غیر اداری با شماره خانم جعفریان 09196230434 و یا شماره 09195666200 , 09195666202 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس (samanehjafarian@yahoo.com ) ایمیل بزنید.