اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های ارمنستان است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه

تور ارمنستان بهمن 96 ( آسمان)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/11/30
پرواز آسمان / ، روزهای پرواز : دو شنبه و پنج شنبه / ، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ایروان
  • تاریخ پایان : 1396/12/03
  • ایرلاین : آسمان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 پرواز آسمان /
، روزهای پرواز : دو شنبه و پنج شنبه /
، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز آسمان /
، روزهای پرواز : دو شنبه و پنج شنبه /
، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 سیم کارت اعتباری
5 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت سیم کارت اعتباری
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت اقامت در هتل با صبحانه
تعداد
توضیحات
خانم پیرهادی
خانم موسوی

1-نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ بلیط مابه تفاوت به نرخ تور اضافه خواهد شد

2-فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد

3-به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق میگیرد(به استثنا هتل آنی پلازا، اتاق آنی کینگ)

4-مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد

5-کمیسیون تور کودک 12-2 سال نصف بزرگسال میباشد

6-نرخ کودک زیر 2سال 200/000 تومان میباشد

7-هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELLA
Rate Rate Rate
BB
1,045,000 تومان
1,180,000 تومان
720,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
REJINEH
Rate Rate Rate
BB
1,055,000 تومان
1,180,000 تومان
775,000 تومان
650,000 تومان
10 دقیقه با اتومبیل
SHIRAK
Rate Rate Rate
BB
1,065,000 تومان
1,245,000 تومان
710,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
SILACHI
Rate Rate Rate
BB
1,120,000 تومان
1,315,000 تومان
760,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
METROPOL
Rate Rate Rate Rate
BB
1,225,000 تومان
1,510,000 تومان
865,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
ANI PLAZA
Rate Rate Rate Rate
BB
1,225,000 تومان
1,510,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
مرکز شهر
AQUATEK
Rate Rate Rate Rate
BB
1,240,000 تومان
1,495,000 تومان
890,000 تومان
650,000 تومان
7 دقیقه با اتومبیل
PARIS
Rate Rate Rate Rate
BB
1,240,000 تومان
1,630,000 تومان
100,000 تومان
100,000 تومان
مرکز شهر
CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
BB
1,275,000 تومان
1,670,000 تومان
865,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
OPERA SUITE
Rate Rate Rate Rate
BB
1,350,000 تومان
1,700,000 تومان
850,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
NATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,515,000 تومان
2,000,000 تومان
815,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
GRAND HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,575,000 تومان
2,150,000 تومان
885,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
MARRIOTT
Rate Rate Rate Rate
BB
1,620,000 تومان
2,150,000 تومان
885,000 تومان
650,000 تومان
مرکز شهر
نام هتل BELLA
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,045,000 تومان 1,180,000 تومان 720,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل REJINEH
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,055,000 تومان 1,180,000 تومان 775,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه با اتومبیل
نام هتل SHIRAK
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,065,000 تومان 1,245,000 تومان 710,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل SILACHI
Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,120,000 تومان 1,315,000 تومان 760,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل METROPOL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,225,000 تومان 1,510,000 تومان 865,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل ANI PLAZA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,225,000 تومان 1,510,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل AQUATEK
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,240,000 تومان 1,495,000 تومان 890,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات 7 دقیقه با اتومبیل
نام هتل PARIS
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,240,000 تومان 1,630,000 تومان 100,000 تومان 100,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل CENTRAL
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,275,000 تومان 1,670,000 تومان 865,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل OPERA SUITE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,350,000 تومان 1,700,000 تومان 850,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل NATIONAL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,515,000 تومان 2,000,000 تومان 815,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GRAND HOTEL
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,575,000 تومان 2,150,000 تومان 885,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل MARRIOTT
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,620,000 تومان 2,150,000 تومان 885,000 تومان 650,000 تومان
توضیحات مرکز شهر