تور ارمنستان بهمن 96 ( آسمان)

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/11/03
پرواز آسمان ، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ایروان
  • تاریخ پایان : 1396/11/30
  • ایرلاین : آسمان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 3 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 ایروان 3 پرواز آسمان

، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ردیف 1
به ایروان
مدت اقامت 3
توضیحات پرواز آسمان

، پکیج تا اطلاع ثانوی به جز ایام خاص معتبر میباشد*
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 سیم کارت اعتباری
5 اقامت در هتل با صبحانه
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت سیم کارت اعتباری
تعداد
توضیحات
ردیف 5
خدمت اقامت در هتل با صبحانه
تعداد
توضیحات
خانم پیرهادی
خانم موسوی

1-نرخ تور بر مبنای پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در صورت افزایش نرخ بلیط مابه تفاوت به نرخ تور اضافه خواهد شد

2-فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد

3-به نفر سوم تخت اضافه سفری با نرخ دوتخته تعلق میگیرد(به استثنا هتل آنی پلازا، اتاق آنی کینگ)

4-مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ (حداقل 6ماه اعتبار از تاریخ سفر) و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده میباشد

5-کمیسیون تور کودک 12-2 سال نصف بزرگسال میباشد

6-نرخ کودک زیر 2سال 150/000تومان میباشد

7-هزینه عوارض خروج از کشور به عهده مسافر میباشد

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
BELLA

BB
885,000 تومان
965,000 تومان
615,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
REJINEH

BB
930,000 تومان
1,045,000 تومان
655,000 تومان
550,000 تومان
10 دقیقه با اتومبیل
SHIRAK

BB
940,000 تومان
1,110,000 تومان
600,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
SILACHI

BB
990,000 تومان
1,170,000 تومان
655,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
AQUATEK

BB
1,070,000 تومان
1,265,000 تومان
750,000 تومان
550,000 تومان
7 دقیقه با اتومبیل
METROPOL

BB
1,095,000 تومان
1,355,000 تومان
725,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
ANI PLAZA

BB
1,110,000 تومان
1,370,000 تومان
-
-
CENTRAL

BB
1,120,000 تومان
1,495,000 تومان
740,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
PARIS

BB
1,170,000 تومان
1,610,000 تومان
725,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
OPERA SUITE

BB
1,215,000 تومان
1,545,000 تومان
750,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
NATIONAL

BB
1,325,000 تومان
1,785,000 تومان
710,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
GRAND HOTEL

BB
1,460,000 تومان
2,000,000 تومان
745,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
MARRIOTT

BB
1,470,000 تومان
1,990,000 تومان
760,000 تومان
550,000 تومان
مرکز شهر
نام هتل BELLA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 885,000 تومان
965,000 تومان
615,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل REJINEH

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 930,000 تومان
1,045,000 تومان
655,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات 10 دقیقه با اتومبیل
نام هتل SHIRAK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 940,000 تومان
1,110,000 تومان
600,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل SILACHI

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 990,000 تومان
1,170,000 تومان
655,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل AQUATEK

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,070,000 تومان
1,265,000 تومان
750,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات 7 دقیقه با اتومبیل
نام هتل METROPOL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,095,000 تومان
1,355,000 تومان
725,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل ANI PLAZA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,110,000 تومان
1,370,000 تومان
-
-
توضیحات
نام هتل CENTRAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,120,000 تومان
1,495,000 تومان
740,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل PARIS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,170,000 تومان
1,610,000 تومان
725,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل OPERA SUITE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,215,000 تومان
1,545,000 تومان
750,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل NATIONAL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,325,000 تومان
1,785,000 تومان
710,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل GRAND HOTEL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,460,000 تومان
2,000,000 تومان
745,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر
نام هتل MARRIOTT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,470,000 تومان
1,990,000 تومان
760,000 تومان
550,000 تومان
توضیحات مرکز شهر