تور تایلند(بانکوک) نوروز 97 برداشتم

تهران
  • تاریخ رفت : 1397/01/06

بانکوک
  • تاریخ پایان : 1397/01/14
  • ایرلاین : ماهان
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 7 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 بانکوک 7
ردیف 1
به بانکوک
مدت اقامت 7
توضیحات
ردیف مدرک شرط
1 کپی شناسنامه الزالمی
2 کپی کارت ملی الزامی
3 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
4 صورتحساب بانکی الزامی
5 پر کردن فرم مشخصات فردی الزامی
6 عکس 3*4 الزامی
ردیف 1
مدرک کپی شناسنامه
شرط الزالمی
ردیف 2
مدرک کپی کارت ملی
شرط الزامی
ردیف 3
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 4
مدرک صورتحساب بانکی
شرط الزامی
ردیف 5
مدرک پر کردن فرم مشخصات فردی
شرط الزامی
ردیف 6
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 ویزای گروهی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای گروهی
تعداد
توضیحات
خانم ارجمندی
خانم صادقی
آقای قاسملو

***قیمت تور تایلند را از کارشناسان الفبای سفر استعلام کنید*** 

1-نرخ کودک زیر 2 سال 690.000 تومان می باشد. 
2-مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد. 
***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***

هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
I RESIDDENCE

BB
4,150,000 تومان
4,660,000 تومان
4,140,000 تومان
4,130,000 تومان
تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
PJ WATERGATE

BB
4,285,000 تومان
4,820,000 تومان
4,275,000 تومان
4,265,000 تومان
IBIS

BB
4,400,000 تومان
5,065,000 تومان
4,390,000 تومان
4,380,000 تومان
BANKOK PALACE

BB
4,515,000 تومان
5,230,000 تومان
4,505,000 تومان
4,495,000 تومان
RAMADA D MA

BB
4,575,000 تومان
5,355,000 تومان
4,565,000 تومان
4,555,000 تومان
EASTIN

BB
4,575,000 تومان
5,355,000 تومان
4,565,000 تومان
4,555,000 تومان
MONTIAN

BB
4,690,000 تومان
5,590,000 تومان
4,680,000 تومان
4,670,000 تومان
AVANI ATRIUM

BB
4,845,000 تومان
5,890,000 تومان
4,835,000 تومان
4,825,000 تومان
CENTARA WATERGATE

BB
5,050,000 تومان
6,310,000 تومان
5,040,000 تومان
5,030,000 تومان
HOLIDAY IN

BB
5,080,000 تومان
6,370,000 تومان
5,070,000 تومان
5,060,000 تومان
THE SUKOSOL

BB
5,170,000 تومان
6,550,000 تومان
5,160,000 تومان
5,150,000 تومان
AMARI WATERGATE

BB
5,490,000 تومان
7,135,000 تومان
5,480,000 تومان
5,470,000 تومان
CENTRA GRAND WORD

BB
5,730,000 تومان
7,620,000 تومان
5,720,000 تومان
5,710,000 تومان
JW MARRIOTT

BB
6,295,000 تومان
8,750,000 تومان
6,285,000 تومان
6,275,000 تومان
نام هتل I RESIDDENCE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,150,000 تومان
4,660,000 تومان
4,140,000 تومان
4,130,000 تومان
توضیحات تمامی هتل های تایلند ON REQUEST می باشند.
نام هتل PJ WATERGATE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,285,000 تومان
4,820,000 تومان
4,275,000 تومان
4,265,000 تومان
توضیحات
نام هتل IBIS

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,400,000 تومان
5,065,000 تومان
4,390,000 تومان
4,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل BANKOK PALACE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,515,000 تومان
5,230,000 تومان
4,505,000 تومان
4,495,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAMADA D MA

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,575,000 تومان
5,355,000 تومان
4,565,000 تومان
4,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل EASTIN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,575,000 تومان
5,355,000 تومان
4,565,000 تومان
4,555,000 تومان
توضیحات
نام هتل MONTIAN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,690,000 تومان
5,590,000 تومان
4,680,000 تومان
4,670,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVANI ATRIUM

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,845,000 تومان
5,890,000 تومان
4,835,000 تومان
4,825,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTARA WATERGATE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,050,000 تومان
6,310,000 تومان
5,040,000 تومان
5,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل HOLIDAY IN

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,080,000 تومان
6,370,000 تومان
5,070,000 تومان
5,060,000 تومان
توضیحات
نام هتل THE SUKOSOL

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,170,000 تومان
6,550,000 تومان
5,160,000 تومان
5,150,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARI WATERGATE

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,490,000 تومان
7,135,000 تومان
5,480,000 تومان
5,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل CENTRA GRAND WORD

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,730,000 تومان
7,620,000 تومان
5,720,000 تومان
5,710,000 تومان
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT

خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 6,295,000 تومان
8,750,000 تومان
6,285,000 تومان
6,275,000 تومان
توضیحات