تور لحظه آخری کوش آداسی 26 مرداد 96(کیش ایر و معراج)ارزون

تهران
  • تاریخ رفت : 1396/05/26
تاریخ رفت :26 مرداد به مقصد ازمیرپرواز معراج و کیش ایر
کوش آداسی
  • تاریخ پایان : 1396/06/02
  • ایرلاین : معراج + کیش ایر
  • نوع سفر : هوایی
  • مدت اقامت : 6 شب
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 کوش آداسی 6 تاریخ رفت :26 مرداد به مقصد ازمیر
پرواز معراج و کیش ایر
ردیف 1
به کوش آداسی
مدت اقامت 6
توضیحات تاریخ رفت :26 مرداد به مقصد ازمیر
پرواز معراج و کیش ایر
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 بلیط رفت و برگشت
3 لیدر فارسی زبان
4 بیمه مسافرتی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت بیمه مسافرتی
تعداد
توضیحات
خانم کنعانی
خانم یارایی
خانم رحمانی
آقای افتخاری
الفبای سفر پارسیان برگزار کننده تور کوش آداسی به صورت هفتگی و لحظه آخری

* نرخ کودک زیر 2 سال 149.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.***
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) توضیحات
PANAROMA HILL

All
1,940,000 تومان
2,390,000 تومان
1,590,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
COAST LIGHT

All
2,090,000 تومان
2,590,000 تومان
1,640,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
BLUE VISTA

All
2,490,000 تومان
2,990,000 تومان
1,740,000 تومان
1,095,000 تومان
R.O.H
ARIACLAROUS

All
2,740,000 تومان
3,440,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
CLUB LAND W
LABRANDA EPHESUS PRINCES

All
2,790,000 تومان
3,490,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
ON REQUEST
CLUB LAND W
ARIACLAROUS

All
2,890,000 تومان
3,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
MAIN B. L.W
TUSAN BEACH

All
2,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,040,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
SEA LIGHT

U.All
3,090,000 تومان
4,140,000 تومان
2,190,000 تومان
1,095,000 تومان
FANTASIA

All
3,090,000 تومان
4,140,000 تومان
2,190,000 تومان
1,095,000 تومان
PALM WINGS RESORT

All
3,190,000 تومان
4,190,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
LE BLEU

U.All
3,240,000 تومان
4,190,000 تومان
2,240,000 تومان
1,095,000 تومان
STD
PALM WNGS EPHESUS

U.All
3,490,000 تومان
4,540,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
PINE BAY

All
3,490,000 تومان
4,590,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
AMARA SEA LIGHT

U.All
3,590,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
1,095,000 تومان
AQUA FANTASY

All
4,440,000 تومان
5,890,000 تومان
2,740,000 تومان
1,095,000 تومان
ظرفیت تکمیل
PALOMA PASHA

U.All
5,540,000 تومان
7,690,000 تومان
3,190,000 تومان
1,095,000 تومان
نام هتل PANAROMA HILL

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 1,940,000 تومان
2,390,000 تومان
1,590,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل COAST LIGHT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,090,000 تومان
2,590,000 تومان
1,640,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل BLUE VISTA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,490,000 تومان
2,990,000 تومان
1,740,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات R.O.H
نام هتل ARIACLAROUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,740,000 تومان
3,440,000 تومان
1,890,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات CLUB LAND W
نام هتل LABRANDA EPHESUS PRINCES

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,790,000 تومان
3,490,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات ON REQUEST
CLUB LAND W
نام هتل ARIACLAROUS

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,890,000 تومان
3,690,000 تومان
1,990,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات MAIN B. L.W
نام هتل TUSAN BEACH

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 2,990,000 تومان
3,990,000 تومان
2,040,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
4,140,000 تومان
2,190,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل FANTASIA

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,090,000 تومان
4,140,000 تومان
2,190,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل PALM WINGS RESORT

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,190,000 تومان
4,190,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل LE BLEU

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,240,000 تومان
4,190,000 تومان
2,240,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات STD
نام هتل PALM WNGS EPHESUS

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان
4,540,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل PINE BAY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,490,000 تومان
4,590,000 تومان
2,290,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل AMARA SEA LIGHT

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 3,590,000 تومان
4,590,000 تومان
2,390,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات
نام هتل AQUA FANTASY

خدمت All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 4,440,000 تومان
5,890,000 تومان
2,740,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات ظرفیت تکمیل
نام هتل PALOMA PASHA

خدمت U.All
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) 5,540,000 تومان
7,690,000 تومان
3,190,000 تومان
1,095,000 تومان
توضیحات