اخطار!
تور انتخابی شما منقضی شده است.پیشنهاد ما به شما تور های دبی است. در حال انتقال به آن صفحه در 20 ثانیه آینده. ماندن در این صفحه
ایرلاین : ایرعربیا
نوع سفر : هوایی
مدت اقامت : 3 شب
در صورت درخواست پرواز ایران ایر از شنبه الی پنج شنبه مبلغ 150.000 و جمعه مبلغ 100.000 تومان و پرواز ماهان مبلغ 175.000 تومان به پکیج اضافه میشود.مالیات هتل 3*(10) و 4 *(15) و 5*(20) درهم هر شب بوده و بر عهده مسافر میباشد .
هتل ها و لیست قیمت ها دانلود پکیج
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) توضیحات
PHOENIX
Rate Rate Rate
HB
960,000 تومان
1,160,000 تومان
980,000 تومان
SIGNTURE INN
Rate Rate Rate
HB
1,000,000 تومان
1,190,000 تومان
1,050,000 تومان
DELMON PALACE
Rate Rate Rate
HB
1,030,000 تومان
1,230,000 تومان
1,050,000 تومان
SADAF
Rate Rate Rate
HB
1,030,000 تومان
1,230,000 تومان
1,030,000 تومان
DUBAI PALM
Rate Rate Rate
HB
1,040,000 تومان
1,300,000 تومان
1,100,000 تومان
FORTUNE PEARL
Rate Rate Rate
HB
1,080,000 تومان
1,320,000 تومان
1,100,000 تومان
ABJAR GRAND
Rate Rate Rate Rate
HB
1,080,000 تومان
1,320,000 تومان
1,130,000 تومان
CLARIDGE
Rate Rate Rate
HB
1,110,000 تومان
1,380,000 تومان
1,110,000 تومان
FORTUNE GRAND
Rate Rate Rate Rate
HB
1,130,000 تومان
1,420,000 تومان
1,160,000 تومان
CALIFORNIA
Rate Rate Rate
HB
1,130,000 تومان
1,420,000 تومان
1,140,000 تومان
CITY SEASON TOWRES
Rate Rate Rate Rate
BB
1,130,000 تومان
1,420,000 تومان
1,170,000 تومان
RAIN TREE
Rate Rate Rate Rate
BB
1,140,000 تومان
1,430,000 تومان
1,170,000 تومان
SUN and SANDS
Rate Rate Rate
HB
1,160,000 تومان
1,480,000 تومان
1,160,000 تومان
MOSCOW
Rate Rate Rate Rate
BB
1,160,000 تومان
1,480,000 تومان
1,160,000 تومان
RAIN TREE
Rate Rate Rate Rate
HB
1,230,000 تومان
1,620,000 تومان
1,300,000 تومان
AVENUE
Rate Rate Rate Rate
HB
1,230,000 تومان
1,620,000 تومان
1,310,000 تومان
FLORA GRAND
Rate Rate Rate Rate
HB
1,260,000 تومان
1,700,000 تومان
1,295,000 تومان
MILLENIUM PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,260,000 تومان
1,700,000 تومان
-
SUPERIOR ROOM
TOWER ROTANA
Rate Rate Rate Rate
BB
1,290,000 تومان
1,740,000 تومان
1,270,000 تومان
MOSCOW
Rate Rate Rate Rate
HB
1,290,000 تومان
1,740,000 تومان
1,315,000 تومان
HAYAT REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,420,000 تومان
1,960,000 تومان
1,380,000 تومان
HAYAT REGENCY CREEK
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,460,000 تومان
2,060,000 تومان
1,470,000 تومان
MILLENIUM PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
HB
1,520,000 تومان
2,160,000 تومان
-
SUPERIOR ROOM
GRAND HAYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
1,560,000 تومان
2,230,000 تومان
1,480,000 تومان
ATLANTIS PALM
Rate Rate Rate Rate Rate
BB
3,300,000 تومان
5,800,000 تومان
3,260,000 تومان
CHECK ONLINE
فقط ترانسفر رفت و برگشت ماهان و ایران ایر رایگان
نام هتل PHOENIX
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 960,000 تومان 1,160,000 تومان 980,000 تومان
توضیحات
نام هتل SIGNTURE INN
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,000,000 تومان 1,190,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل DELMON PALACE
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,230,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات
نام هتل SADAF
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,030,000 تومان 1,230,000 تومان 1,030,000 تومان
توضیحات
نام هتل DUBAI PALM
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,040,000 تومان 1,300,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORTUNE PEARL
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,320,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات
نام هتل ABJAR GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,080,000 تومان 1,320,000 تومان 1,130,000 تومان
توضیحات
نام هتل CLARIDGE
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,110,000 تومان 1,380,000 تومان 1,110,000 تومان
توضیحات
نام هتل FORTUNE GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان 1,420,000 تومان 1,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل CALIFORNIA
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان 1,420,000 تومان 1,140,000 تومان
توضیحات
نام هتل CITY SEASON TOWRES
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,130,000 تومان 1,420,000 تومان 1,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAIN TREE
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,140,000 تومان 1,430,000 تومان 1,170,000 تومان
توضیحات
نام هتل SUN and SANDS
Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان 1,480,000 تومان 1,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOSCOW
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,160,000 تومان 1,480,000 تومان 1,160,000 تومان
توضیحات
نام هتل RAIN TREE
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان 1,620,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات
نام هتل AVENUE
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,230,000 تومان 1,620,000 تومان 1,310,000 تومان
توضیحات
نام هتل FLORA GRAND
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 1,700,000 تومان 1,295,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,260,000 تومان 1,700,000 تومان -
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل TOWER ROTANA
Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان 1,740,000 تومان 1,270,000 تومان
توضیحات
نام هتل MOSCOW
Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,290,000 تومان 1,740,000 تومان 1,315,000 تومان
توضیحات
نام هتل HAYAT REGENCY
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,420,000 تومان 1,960,000 تومان 1,380,000 تومان
توضیحات
نام هتل HAYAT REGENCY CREEK
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,460,000 تومان 2,060,000 تومان 1,470,000 تومان
توضیحات
نام هتل MILLENIUM PLAZA
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت HB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,520,000 تومان 2,160,000 تومان -
توضیحات SUPERIOR ROOM
نام هتل GRAND HAYATT
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 1,560,000 تومان 2,230,000 تومان 1,480,000 تومان
توضیحات
نام هتل ATLANTIS PALM
Rate Rate Rate Rate Rate
خدمت BB
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت 3 تخته (هرنفر) 3,300,000 تومان 5,800,000 تومان 3,260,000 تومان
توضیحات CHECK ONLINE
فقط ترانسفر رفت و برگشت ماهان و ایران ایر رایگان
مسیر تور
ردیف به مدت اقامت توضیحات
1 دبی 3 در صورت درخواست پرواز ایران ایر از شنبه الی پنج شنبه مبلغ 150.000 و جمعه مبلغ 100.000 تومان و پرواز ماهان مبلغ 175.000 تومان به پکیج اضافه میشود.مالیات هتل 3*(10) و 4 *(15) و 5*(20) درهم هر شب بوده و بر عهده مسافر میباشد .
ردیف 1
به دبی
مدت اقامت 3
توضیحات در صورت درخواست پرواز ایران ایر از شنبه الی پنج شنبه مبلغ 150.000 و جمعه مبلغ 100.000 تومان و پرواز ماهان مبلغ 175.000 تومان به پکیج اضافه میشود.مالیات هتل 3*(10) و 4 *(15) و 5*(20) درهم هر شب بوده و بر عهده مسافر میباشد .
مدارک لازم
ردیف مدرک شرط
1 پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی
2 عکس 3*4 الزامی
ردیف 1
مدرک پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
شرط الزامی
ردیف 2
مدرک عکس 3*4
شرط الزامی
خدمات آژانس
ردیف خدمت تعداد توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدر فارسی زبان
3 بلیط رفت و برگشت
4 ویزای توریستی
ردیف 1
خدمت ترانسفر فرودگاهی
تعداد
توضیحات
ردیف 2
خدمت لیدر فارسی زبان
تعداد
توضیحات
ردیف 3
خدمت بلیط رفت و برگشت
تعداد
توضیحات
ردیف 4
خدمت ویزای توریستی
تعداد
توضیحات
مسئولین تور
خانم افتخاری
خانم پیرهادی
خانم قاسم زاده
خانم موسوی
توضیحات ** تور دبی و لحظه آخری دبی به صورت روزانه با قیمت مناسب ***
1.در صورت تغییر تاریخ و تغییر نام با توجه به قرار داد هتل و بلیط شامل جریمه می باشد.
2. به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد.
3.فرزند بالای 18 سال حتما باید پاسپورت جداگانه داشته باشد. ویزا برای خانم هایی که همراه پاسپورت همسرانشان هستند، غیر قابل اقدام و موظف به اخذ پاسپورت جداگانه هستند.
4.مسئولیت کنترل پاسپورت و ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
6. نرخ کودک زیر 2 سال 750.000 تومان می باشد.

***ساعت کار آژانس ایام معمولی 9 صبح الی 19. پنج شنبه و جمعه ها 9 صبح الی 14.**