اطلاعات پروازهای ورودی فرودگاه امام خمینی

در این بخش از وبسایت الفبای سفر اطلاعات کلیه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) درج شده است. با بررسی شماره پرواز و ایرلاین مورد نظر، از تاریخ و ساعت دقیق ورود و یا خروج پرواز مورد نظرتان آگاه شوید. این بخش به شما این امکان را خواهد داد تا جهت مراجعه به فرودگاه برای سفر و یا استقبال از مسافر ورودی تان، برنامه ریزی دقیقی را انجام داده و بدون اتلاف وقت یا استرس خود را به فرودگاه امام برسانید.
هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/08/22 01:25
Salam Air OV544 Muscat 1398/08/22 01:45
Lufthansa LH601 Frankfurt 1398/08/22 02:25
Mahan Air W51138 Denizli 1398/08/22 02:30
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/08/22 03:00
Austrian Airlines OS872 Vienna 1398/08/22 03:45
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/08/22 04:10
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/08/22 04:30
Qatar Airways QR491 Doha 1398/08/22 04:45
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/08/22 04:45
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/08/22 05:15
Ukraine International Airlines PS752 KYIV 1398/08/22 05:15
Turkish Airlines TK899 Istanbul 1398/08/22 06:20
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/08/22 06:50
Mahan Air W5110 Milan 1398/08/22 07:00
Iran Air IR717 Vienna 1398/08/22 07:20
Iran Air IR721 Frankfurt 1398/08/22 07:15
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/08/22 07:40
Mahan Air W5061 Dubai 1398/08/22 08:00
Iran Air IR5319 Najaf 1398/08/22 07:30
Iran Air IR713 Stockholm 1398/08/22 08:15
Taban Airlines HH7291 Najaf 1398/08/22 08:30
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/08/22 09:00
Mahan Air W5063 Dubai 1398/08/22 11:15
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/08/22 11:05
Mahan Air W5120 Istanbul 1398/08/22 11:30
Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398/08/22 12:00
Qatar Airways QR483 Doha 1398/08/22 12:30
Iran Air IR719 Istanbul 1398/08/22 12:25
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/08/22 14:00
Qeshm Airlines QB2213 Istanbul 1398/08/22 14:30
Iran Air IR601 Kuwait 1398/08/22 14:30
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/08/22 15:05
Iran Air IR658 Dubai 1398/08/22 14:45
Taban Airlines HH7233 Tbilisi 1398/08/22 14:30
EP512 Istanbul 1398/08/22 15:15 Boarding
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/08/22 16:30 Check In Now
Iran Air IR715 Ankara 1398/08/22 16:45 Check In Now
Oman Air WY434 Muscat 1398/08/22 16:55 Check In Now
Mahan Air W5114 Istanbul 1398/08/22 17:10 Check In Now
Mahan Air W5065 Dubai 1398/08/22 18:15
Emirates Airline EK980/FZ980 Dubai 1398/08/22 18:40
Iran Air IR661 Beirut 1398/08/22 19:30
Mahan Air W5144 Damascus 1398/08/22 19:30
B99702 Istanbul 1398/08/22 19:50
Mahan Air W5087 Shenzhen 1398/08/22 20:00
Qeshm Airlines QB2215 Istanbul 1398/08/22 20:30
Taban Airlines HH7257 Najaf 1398/08/22 20:30
Mahan Air W51195 Lahore 1398/08/22 21:00
Mahan Air W5077 Shanghai 1398/08/22 21:10
Mahan Air W5051 Bangkok 1398/08/22 21:45
Mahan Air W5083 Kualalumpur 1398/08/22 22:00
China Southern Airlines CZ6026 Urumqi 1398/08/22 22:35
Qatar Airways QR499 Doha 1398/08/22 22:50
Qeshm Airlines QB2211 Istanbul 1398/08/22 23:50
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Iran Air IR726 Gothenburg 1398/08/22 00:05
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/08/22 00:25
Taban Airlines HH7292 Najaf 1398/08/22 00:30
Iran Air IR750 Milan 1398/08/22 01:20
Iran Air IR4701 Al Maktoum 1398/08/22 00:30
Salam Air OV543 Muscat 1398/08/22 01:00
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/08/22 00:50
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/08/22 00:45
Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398/08/22 01:05
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/08/22 02:45
Iran Air IR710 London 1398/08/22 02:30
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/08/22 03:30
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/08/22 03:20
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/08/22 03:20
Qatar Airways QR490 Doha 1398/08/22 03:35
Qatar Airways QR8408 Doha 1398/08/22 03:25
Mahan Air W5050 Bangkok 1398/08/22 03:50
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/08/22 03:50
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/08/22 04:00
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/08/22 05:00
Mahan Air W5070 Delhi 1398/08/22 05:20
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/08/22 05:35
Mahan Air W51139 Denizli 1398/08/22 09:45
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/08/22 09:40
Qatar Airways QR482 Doha 1398/08/22 10:40
Iran Air IR600 Kuwait 1398/08/22 12:45
Taban Airlines HH7258 Najaf 1398/08/22 13:00
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/08/22 13:00
Iran Air IR659 Dubai 1398/08/22 13:15
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/08/22 14:00
Mahan Air W5060 Dubai 1398/08/22 14:00
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/08/22 15:00 Landed
Mahan Air W55057 Sulaymaniyah 1398/08/22 16:00
Oman Air WY433 Muscat 1398/08/22 16:05
Emirates Airline EK979 Dubai 1398/08/22 16:50
Mahan Air W5117 Istanbul 1398/08/22 16:50
B99703 Istanbul 1398/08/22 17:15
Iran Air IR716 Vienna 1398/08/22 17:30
Mahan Air W5062 Dubai 1398/08/22 17:50
Turkish Airlines TK6600 Istanbul 1398/08/22 18:00
Mahan Air W5111 Milan 1398/08/22 18:50
Taban Airlines HH7234 Tbilisi 1398/08/22 19:00
Iran Air IR5318 Najaf 1398/08/22 19:50
Mahan Air W5121 Istanbul 1398/08/22 20:00
Austrian Airlines OS871 Vienna 1398/08/22 20:00
Iran Air IR720 Frankfurt 1398/08/22 20:10
Iran Air IR718 Istanbul 1398/08/22 20:15
Iran Air IR712 Stockholm 1398/08/22 21:00
Lufthansa LH600 Frankfurt 1398/08/22 21:05
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/08/22 21:15
China Southern Airlines CZ6025 Urumqi 1398/08/22 21:15
Qatar Airways QR498 Doha 1398/08/22 21:40
Qeshm Airlines QB2212 Istanbul 1398/08/22 22:00
Kish Air Y96066 Baghdad 1398/08/22 22:10
EP513 Istanbul 1398/08/22 23:00
Mahan Air W5064 Dubai 1398/08/22 23:30
Iran Air IR714 Ankara 1398/08/22 23:50
I36651 Najaf 1398/08/22 23:20