اطلاعات پروازهای فرودگاه امام خمینی

در این بخش از وبسایت الفبای سفر اطلاعات کلیه پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه امام خمینی(ره) درج شده است. با بررسی شماره پرواز و ایرلاین مورد نظر، از تاریخ و ساعت دقیق ورود و یا خروج پرواز مورد نظرتان آگاه شوید. این بخش به شما این امکان را خواهد داد تا جهت مراجعه به فرودگاه برای سفر و یا استقبال از مسافر ورودی تان، برنامه ریزی دقیقی را انجام داده و بدون اتلاف وقت یا استرس خود را به فرودگاه امام برسانید.
هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Mahan Air W51138 Denizli 1398/07/26 00:05
Emirates Airline EK978/FZ6978 Dubai 1398/07/26 01:25
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/07/26 01:25
Sun Express XQ5659 Adena 1398/07/26 01:55
Lufthansa LH601 Frankfurt 1398/07/26 01:45
7B208 KYIV 1398/07/26 00:55
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/07/26 01:50
Iran Air IR723 Hamburg 1398/07/26 02:15
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/07/26 02:30
Austrian Airlines OS872 Vienna 1398/07/26 02:45
AtlasGlobal KK6525/KK6523 Adena 1398/07/26 02:40
Turkish Airlines TK901 Istanbul 1398/07/26 03:00
Sun Express XQ5905 Izmir 1398/07/26 02:50
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/07/26 03:40
Ukraine International Airlines PS752 KYIV 1398/07/26 04:15
AtlasGlobal KK6531 Izmir 1398/07/26 04:20
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/07/26 04:15
Oman Air WY432 Muscat 1398/07/26 04:25
Qatar Airways QR491 Doha 1398/07/26 04:40
TWI972 Ghazipasha 1398/07/26 04:20
VR6810 Najaf 1398/07/26 05:00
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/07/26 05:30
Mahan Air W51104 S.Petersburg 1398/07/26 05:30
Mahan Air W55054 Najaf 1398/07/26 05:30
Taban Airlines HH7259 Najaf 1398/07/26 05:50
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/07/26 05:50
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/07/26 06:35
Mahan Air W55074 Najaf 1398/07/26 06:15
Mahan Air W5061 Dubai 1398/07/26 07:00
Mahan Air W5118 Ankara 1398/07/26 07:00
Qeshm Airlines QB2112 Muscat 1398/07/26 07:00
I36650 Najaf 1398/07/26 07:15
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/07/26 08:00
Qeshm Airlines QB2295 Najaf 1398/07/26 08:30
Iran Air IR733 Paris 1398/07/26 08:30
Iran Air IR5301 Najaf 1398/07/26 08:30 Check In Gate
I36656 Najaf 1398/07/26 08:30
Taban Airlines HH7291 Najaf 1398/07/26 08:00
Mahan Air W5063 Dubai 1398/07/26 08:45
Iran Air IR751 Milan 1398/07/26 05:50
Iran Air IR810 Mumbai 1398/07/26 06:45
Zagros Airlines ZV3013 Najaf 1398/07/26 10:00
Qeshm Airlines QB2219 Najaf 1398/07/26 08:30
VR6812 Najaf 1398/07/26 10:30 Boarding
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/07/26 10:40 Boarding
Mahan Air W55080 Najaf 1398/07/26 10:50 Boarding
RV7900 Najaf 1398/07/26 11:00 Boarding
VR6818 Najaf 1398/07/26 11:30 Check In Gate
6A112 Yerevan 1398/07/26 11:30 Check In Gate
Qatar Airways QR483 Doha 1398/07/26 11:45 Check In Now
Mahan Air W55060 Erbil 1398/07/26 12:00 Check In Now
Qeshm Airlines QB2283 Najaf 1398/07/26 13:15 Check In Now
Iran Air IR5303 Najaf 1398/07/26 13:30 Check In Now
I36658 Najaf 1398/07/26 14:00
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/07/26 14:00 T.SALAAM
EP512 Istanbul 1398/07/26 14:15
Turkish Airlines TK871 Istanbul 1398/07/26 14:20
Mahan Air W55058 Sulaymaniyah 1398/07/26 14:50
Iraqi Airways IA1112 Baghdad 1398/07/26 15:00 T.SALAAM
Zagros Airlines ZV3023 Najaf 1398/07/26 15:00
Qeshm Airlines QB2213 Istanbul 1398/07/26 13:30 Check In Now
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/07/26 00:01
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/07/26 00:25
7B207 KYIV 1398/07/26 00:20
Zagros Airlines ZV3032 Najaf 1398/07/26 00:30
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/07/26 00:25
I36659 Najaf 1398/07/26 00:20
Ukraine International Airlines PS751 KYIV 1398/07/26 00:25
Sun Express XQ5658 Adena 1398/07/26 01:05
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/07/26 00:40
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/07/26 01:25
Iran Air IR710 London 1398/07/26 01:30
AtlasGlobal KK6524 Adena 1398/07/26 01:40
Taban Airlines HH7292 Najaf 1398/07/26 01:30
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/07/26 02:10
Sun Express XQ5904 Izmir 1398/07/26 01:35
VR6817 Najaf 1398/07/26 02:00
Mahan Air W5050 Bangkok 1398/07/26 02:30
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/07/26 02:45
VR6823 Najaf 1398/07/26 03:00
Mahan Air W55065 Najaf 1398/07/26 02:45
AtlasGlobal KK6530 Izmir 1398/07/26 03:20
Taban Airlines HH7294 Najaf 1398/07/26 04:00
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/07/26 03:35
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/07/26 02:45
Qatar Airways QR490 Doha 1398/07/26 03:30
Mahan Air W5086 Shenzhen 1398/07/26 04:10
TWI971 Ghazipasha 1398/07/26 03:20
Mahan Air W5076 Shanghai 1398/07/26 04:00
Oman Air WY431 Muscat 1398/07/26 03:35
Qeshm Airlines QB2224 Najaf 1398/07/26 03:20
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/07/26 05:05
Iran Air IR784 Denizli 1398/07/26 06:15
Qeshm Airlines QB2222 Najaf 1398/07/26 02:45
Qeshm Airlines QB2284 Najaf 1398/07/26 01:15
Iran Air IR770 Istanbul 1398/07/26 05:45
Iran Air IR5300 Najaf 1398/07/26 00:30
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/07/26 02:30
VR6811 Najaf 1398/07/26 09:15
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/07/26 09:25
Mahan Air W55053 Najaf 1398/07/26 09:40
Mahan Air W51139 Denizli 1398/07/26 07:00 Custom Inspection
Taban Airlines HH7260 Najaf 1398/07/26 10:00 Passport Inspection
6A111 Yerevan 1398/07/26 10:00 Landed
Mahan Air W55073 Najaf 1398/07/26 10:30 Landed
Qatar Airways QR482 Doha 1398/07/26 10:35
I36657 Najaf 1398/07/26 12:20
Iran Air IR5300 Najaf 1398/07/26 12:30
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/07/26 13:00 T.SALAAM
Taban Airlines HH7258 Najaf 1398/07/26 13:00
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/07/26 13:25
Mahan Air W5060 Dubai 1398/07/26 13:30
Mahan Air W5119 Ankara 1398/07/26 13:50
Iraqi Airways IA1111 Baghdad 1398/07/26 14:00
Qeshm Airlines QB2218 Najaf 1398/07/26 12:00
Iraqi Airways IA109 Naserieh 1398/07/26 14:00
Zagros Airlines ZV3012 Najaf 1398/07/26 14:00
RV7901 Najaf 1398/07/26 14:30
Iran Air IR722 Hamburg 1398/07/26 14:35
Mahan Air W5113 Istanbul 1398/07/26 14:45
VR6813 Najaf 1398/07/26 14:45
Mahan Air W5062 Dubai 1398/07/26 14:55
Mahan Air W55079 Najaf 1398/07/26 15:00