اطلاعات-پروازهای-خروجی-فرودگاه-امام-خمینی

هواپیمایی شماره پرواز مقصد تاریخ ملاحظات
Emirates Airline EK978/FZ6978 Dubai 1398/06/25 02:25
Azerbaijan Airlines J29006 Baku 1398/06/25 02:25
Lufthansa LH601 Frankfurt 1398/06/25 02:45
Iran Air IR723 Hamburg 1398/06/25 03:15 Ready to Depart
Turkish Airlines TK875 Istanbul 1398/06/25 03:00
Aeroflot Russian Airlines SU513 Moscow 1398/06/25 03:30 Ready to Depart
Turkish Airlines TK899 Istanbul 1398/06/25 04:10 Check In Gate
Pegasus Airlines PC513 Istanbul 1398/06/25 04:40 Check In Now
Turkish Airlines TK873 Istanbul 1398/06/25 05:30 Check In Now
Qatar Airways QR491 Doha 1398/06/25 05:40 Check In Now
Taban Airlines HH7281 Baghdad 1398/06/25 05:50 Check In Now
Mahan Air W55040 Najaf 1398/06/25 06:00 Check In Now
Mahan Air W5073 Almaty 1398/06/25 06:25 Check In Now
AtlasGlobal KK1185 Istanbul 1398/06/25 06:30 Check In Now
Iran Air IR719 Istanbul 1398/06/25 06:45
Mahan Air W5112 Istanbul 1398/06/25 06:50
Iran Air IR721 Frankfurt 1398/06/25 07:20
Turkish Airlines TK879 Istanbul 1398/06/25 07:35
Iran Air IR601 Kuwait 1398/06/25 08:00
Mahan Air W5061 Dubai 1398/06/25 08:00
Qeshm Airlines QB2112 Muscat 1398/06/25 08:00
I36650 Najaf 1398/06/25 08:00
Iran Air IR661 Beirut 1398/06/25 08:45
Kish Air Y96067 Baghdad 1398/06/25 08:50
Mahan Air W5116 Istanbul 1398/06/25 09:00
Qeshm Airlines QB2217 Najaf 1398/06/25 09:30
Qeshm Airlines QB2273 Tbilisi 1398/06/25 10:45
Taban Airlines HH7293 Najaf 1398/06/25 11:00
Mahan Air W55038 Baghdad 1398/06/25 11:30
Emirates Airline EK972/FZ6972 Dubai 1398/06/25 11:40
Mahan Air W5120 Istanbul 1398/06/25 12:25
6A112 Yerevan 1398/06/25 12:30 T.SALAAM
Qatar Airways QR483 Doha 1398/06/25 12:45
Qeshm Airlines QB2213 Istanbul 1398/06/25 14:30
Kuwait Airways KU516/ET1534 Kuwait 1398/06/25 14:50
Iraqi Airways IA112 Baghdad 1398/06/25 15:00 T.SALAAM
EP512 Istanbul 1398/06/25 15:00
Austrian Airlines OS872 Vienna 1398/06/25 03:45
هواپیمایی شماره پرواز مبدا تاریخ ملاحظات
Emirates Airline EK977 Dubai 1398/06/25 00:35
Mahan Air W55041 Najaf 1398/06/25 01:15
Azerbaijan Airlines J29005 Baku 1398/06/25 01:25
Mahan Air W5115 Istanbul 1398/06/25 01:00
I36651 Najaf 1398/06/25 01:00
Turkish Airlines TK874 Istanbul 1398/06/25 01:40
Aeroflot Russian Airlines SU512 Moscow 1398/06/25 02:25
Iran Air IR710 London 1398/06/25 02:30
Taban Airlines HH7294 Najaf 1398/06/25 02:30
Taban Airlines HH7260 Najaf 1398/06/25 02:30
Qeshm Airlines QB2272 Tbilisi 1398/06/25 01:30
Taban Airlines HH7272 Istanbul 1398/06/25 03:10 Passport Inspection
Mahan Air W5082 Kualalumpur 1398/06/25 03:45 Passport Inspection
AtlasGlobal KK1184 Istanbul 1398/06/25 03:10 Landed
Pegasus Airlines PC512 Istanbul 1398/06/25 03:45
Qeshm Airlines QB2214 Istanbul 1398/06/25 03:30
Qatar Airways QR490 Doha 1398/06/25 04:30
Turkish Airlines TK872 Istanbul 1398/06/25 04:35
Iran Air IR714 Ankara 1398/06/25 05:00
Mahan Air W51194 Lahore 1398/06/25 05:15
Turkish Airlines TK878 Istanbul 1398/06/25 06:05
Qeshm Airlines QB2258 Izmir 1398/06/25 06:30
Iran Air IR770 Istanbul 1398/06/25 06:45
Kish Air Y96042 Izmir 1398/06/25 07:20
Mahan Air W55039 Najaf 1398/06/25 10:15
Emirates Airline EK971 Dubai 1398/06/25 10:25
6A111 Yerevan 1398/06/25 11:00 T.SALAAM
Qatar Airways QR482 Doha 1398/06/25 11:35
Kuwait Airways KU515 Kuwait 1398/06/25 13:50
Iraqi Airways IA111 Baghdad 1398/06/25 14:00 T.SALAAM
Iran Air IR718 Istanbul 1398/06/25 14:25
Turkish Airlines TK870 Istanbul 1398/06/25 14:25
Mahan Air W5060 Dubai 1398/06/25 14:30
Mahan Air W5072 Almaty 1398/06/25 15:00
Taban Airlines HH7258 Najaf 1398/06/25 15:00