تماس با ما

مشتری گرامی

درصورت ارائه نظرات،پیشنهادات وانتقادات می توانید از طریق رسانه های ذیل با ما در ارتباط باشید

فرم تماس با ما
شماره تماس واحد صدای مشتری(VOC) :
02145889900
شماره تماس واحد فروش :
0214935
دفتر مرکزی :
فلکه دوم صادقیه-ابتدای اشرفی اصفهانی-نبش سازمان آب غربی-ساختمان نور قائم واحدهای 3 و 9 و 10 و 12 و 16
شماره کارت شماره حساب بانک به نام
6104-3377-4460-9411 4061-7051-84 ملت سید حجت میری موسوی
6037-9975-4524-9121
0101-4590-15000 ملی سمانه سادات جعفریان محمدی
5022-2910-8373-6304 2808-0001-0977-1001 پاسارگاد سمانه سادات جعفریان محمدی
6037-6916-6626-6416 0210-8670-02001 صادرات سمانه سادات جعفریان محمدی
6274-1211-4595-0135 1538-0039-456-551 اقتصاد نوین بنام نادر مطلبی دخت