شیراز
اخبار
24 تیر ، 1398
الفبای سفر
اخبار
0 کامنت
پرترددترین مسیرهای هوایی ایران کدامند
برای کوتاهتر شدن سفر تعداد زیادی از مسافرتهای داخلی از راه هوایی صورت میگیرد. در کشورمان نیز پرتردد ترین پروازها از تهران صورت میگیرد که از فرودگاه مهرپرواز انجام میشود. الفبای سفر پر رفت و آمد ترین پروازها داخلی را نام میبرد.
ادامه مطلب
مطالب این صفحه به پایان رسید
No more pages to load