پارک گورکی مسکو

تاریخ آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 03 اسفند 96
پارک گورکی در سال 1928 در اتحاد جماهیر شوروی گشوده شد و به احترام ماکسیم گورکی نویسنده بزرگ روس نامیده شده است.این پارک دارای زمین های بازی، یک استادیوم ورزشی، سالن نمایشگاه ها و جاذبه هایی برای بچه ها بود و پس از فروپاشی شوروی، تمرکزی بر فعالیت های تجاری بود.
پارک گورکی مسکو

 پارک گورکی در سال 1928 در اتحاد جماهیر شوروی گشوده شد و به احترام ماکسیم گورکی نویسنده بزرگ روس نامیده شده است. در سالهای اولیه، پارک برای تعطیلات بچه ها بود. این پارک دارای زمین های بازی، یک استادیوم ورزشی، سالن نمایشگاه ها و جاذبه هایی برای بچه ها بود. پس از فروپاشی شوروی، تمرکز بر فعالیت های تجاری بود: کیوسک ها، مغازه ها، سواری پارک تفریحی، کافه ها در اطراف پارک پراکنده شدند و هزینه ورودی پارک هم برای مدتی برداشته شد. در حال حاضر، کاربری و استفاده از این پارک زیبا شهر مسکو، به طرز چشمگیری تغییر کرده است و پارک گورکی یک نقطه روشن برای سرگرمی در مسکو مدرن است.