جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری
مسجد ایاصوفیه

مسجد ایاصوفیه

زیباترین بنای معماری و تاریخی مهم برای ترکیه  و امپراطوری عثمانی است.

این محل عرفانی استانبول، قرن ها میزبان تمدنهای مختلف بوده است. زمانی کلیسا، بعد مسجد، و در حال حاضر موزه در جمهوری ترکیه می باشد. مسجد ایاصوفیه همواره در زمان خود با ارزش بوده است.

هم اکنون ویژگی های معماری امپراتوری عثمانی و بیزانس را یکجا در زیر یک گنبد بزرگ به نام  ایاصوفیه می توان مشاهده نمود. این مسجد زیبا امروزه یکی از جاذبه های گردشگری استانبول بشمار می رود.

تور استانبول ارزان ولی با کیفیت را با آژانس مسافرتی الفبای سفر تجربه کنید.