جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری
پل بسفور

هنگام سفر با تور استانبول حتما پل بسفور را خواهید دید.این پل، پل اول بسفور یا پل اول نیز نامیده می شود. این پل یکی از سه پل معلقی است که روی تنگه بسفور قراردارد. این پل دو قسمت اروپایی و آسیایی استانبول را به هم متصل می کند.