نوسکی پراسپکت سن پترزبورگ

تاریخ آخرین به روزرسانی : شنبه 05 اسفند 96
بلوار نوسکی‌ یکی‌ از جاده‌های‌ اصلی‌ پترزبورگ‌ است. از دیدنی های آن می توان به فروشگاه ها و رستوران های متعدد آن اشاره نمود.واژه پراسپکت در زبان روسی به معنای خیابان عریض با امتداد طولانی و مستقیم است.در اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ این‌ خیابان‌ توسط‌ چندین‌ معمار نئوکلاسیک‌ برجسته‌ بازسازی‌ شد.
نوسکی پراسپکت سن پترزبورگ

بلوار نوسکی‌ یکی‌ از جاده‌های‌ اصلی‌ پترزبورگ‌ است. از دیدنی های این خیابان می توان به فروشگاه ها و رستوران های متعدد آن اشاره نمود.واژه پراسپکت در زبان روسی به معنای خیابان عریض با امتداد طولانی و مستقیم است. نیکلای‌ گوگول‌ در داستان‌ بلوار نوسکی، اسطوره‌های‌ مردمی‌ بلوار نوسکی‌ را به‌ هنر تبدیل‌ می‌کنددر اوایل‌ قرن‌ نوزدهم‌ و در زمان‌ سلطنت‌ آلکساندر این‌ خیابان‌ توسط‌ چندین‌ معمار نئوکلاسیک‌ برجسته‌ تقریباً‌ به‌ طور کامل‌ بازسازی‌ شد.

همپای‌ ظهور شکل‌ جدید آن‌ در اواخر دهه‌ی‌ 1820، بلوار نوسکی‌ به‌ گونه‌ای‌ آشکار از دو شعاع‌ دیگر خود ( بلوار وژنسنسکی‌ و خیابان‌ گوروخوایا ) متمایز شد و به‌ عنوان‌ یک‌ محیط‌ شهری‌ منحصر به‌ فرد درآمد.