کافه استیو بانکوک

تاریخ آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 16 فروردین 97
کلید موفقیت این کافه ترکیب چند عامل کلیدی است: رودخانه بزرگ بدون ساختمان های بلندی که منظره رستوران را از بین ببرد، هزاران ماهی نقره ای که در اطراف مردم در حال شنا کردن هستند و یک قایق قدیمی و مهمترین چیز البته غذای این کافه است که از مواد تازه و باکیفیت تهیه می شوند.
کافه استیو بانکوک
کلید موفقیت این کافه ترکیب چند عامل کلیدی است: رودخانه بزرگ بدون ساختمان های بلندی که منظره رستوران را از بین ببرد، هزاران ماهی نقره ای که در اطراف مردم در حال شنا کردن هستند و یک قایق قدیمی  و مهمترین چیز البته غذای این کافه است که از مواد تازه و باکیفیت تهیه می شوند.

غذاهای این رستوران از قبل آماده نیستند بلکه در زمان سفارش آماده می شوند، به همین دلیل پخت آنها مقداری طول می کشد. غذاهای این رستوران تایلندی و محلی است.

ساعت کاری این رستوران از11:30 صبح الی 11 شب می باشد.

تلفن: +66 (0) 81 868 0744