مرکز خرید سیام بانکوک

تاریخ آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 16 فروردین 97
مرکز خرید سیام در ژانویه 2013 دوباره راه اندازی شد. این مرکز یک نوع متفاوت از تجربه خرید را به ارمغان می آورد. بیش از 200 مارک بین المللی و تایلندی از طراحان محلی امیدوار درخشان در آن وجود دارد.
مرکز خرید سیام بانکوک
مرکز خرید سیام در ژانویه 2013 دوباره راه اندازی شد. این مرکز یک نوع متفاوت از تجربه خرید را به ارمغان می آورد. بیش از 200 مارک بین المللی و تایلندی از طراحان محلی امیدوار درخشان در آن وجود دارد.

این مرکز در محله سیام قراردارد و توسط یک راهرو سرپوشیده به مرکز خرید سیام پاراگون متصل می شود. تعداد زیادی از مارکهای شناخته شده تایلندی و بین المللی در این مرکز وجود دارد. ساعت کاری این مرکز خرید از 10 صبح تا 10 شب می باشد.

آدرس: 979 Rama 1 Road, Pathumwan Bangkok, Thailand
  تلفن : +66 (0)2 658 1000