کاروانسرای اوکوز محمد پاشا

تاریخ آخرین به روزرسانی : سه شنبه 14 آذر 96
کاروانسرای اوکوز محمد پاشا در نزدیکی بلوار آتاتورک و اسکله قرار دارد. این کاروانسرای تاریخیدر قرن 17 بنا به دستور صدر اعظم محمد پاشا بنا ساخته شده همچنین مسجدی
کاروانسرای اوکوز محمد پاشا در نزدیکی بلوار آتاتورک و اسکله قرار دارد.  این کاروانسرای تاریخی 
در قرن 17 بنا به دستور صدر اعظم محمد پاشا بنا ساخته شده همچنین مسجدی نیز در این بنا قرار دارد. این کاروانسرا از جاذبه های توریتی مهم  کوش آداسی می باشد . دردیواره های بیرونی سوراخ های توپی وجود دارد که به دلیل دفاع از شهر در مقابل دزدان دریایی ساخته شدند. معماری زیبای
دوره عثمانی به وضوح در این بنا مشهود است.