غار کاراجا کوش آداسی

تاریخ آخرین به روزرسانی : سه شنبه 17 بهمن 96
غار کاراجا از جمله دیدنی های کوش آداسی است . در این غار رودخانه ای وجود ندارد ولی قطرات آب از میان شکافهای سقف این میچکد که انواع سنگ قطرهای زیبا را تشکیل داده است.
غار کاراجا کوش آداسی
غار کاراجا  از جمله دیدنی های کوش آداسی است . در این غار رودخانه ای وجود ندارد ولی قطرات آب از میان شکافهای سقف این میچکد که انواع سنگ قطرهای زیبا را تشکیل داده است.همچنین در داخل غار استخرهای تراوتن و چند حوضچه کوچک وجود دارد. هرچه بیشتر به داخل این غار برویم میزان رطوبت آن افزایش می یابد.