خلیج شاخ طلایی شهر استانبول – Golden Horn

تاریخ آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 16 شهریور 96
خلیج شاخ طلایی در تنگه بسفر مدخلی شیپوری شکل می باشد که قسمت اروپایی استانبول را به دو قسمت تبدیل کرده است و قسمت شمالی و جنوبی استانبول توسط چهار پل به یکدیگر
خلیج شاخ طلایی در تنگه بسفر مدخلی شیپوری شکل می باشد که قسمت اروپایی استانبول را به دو قسمت تبدیل کرده است و قسمت شمالی و جنوبی استانبول توسط چهار پل به یکدیگر متصل شده اند. در افسانه های یونان بیزانس، این خلیج را کروئسا نام نهاد.