خلیج شاخ طلایی استانبول – Golden Horn

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
خلیج شاخ طلایی در تنگه بسفر مدخلی شیپوری شکل می باشد که قسمت اروپایی استانبول را به دو قسمت تبدیل کرده است و قسمت شمالی و جنوبی استانبول توسط چهار پل به یکدیگر متصل شده اند. در افسانه های یونان بیزانس، این خلیج را کروئسا نام نهاد.
خلیج شاخ طلایی استانبول
خلیج شاخ طلایی در تنگه بسفر مدخلی شیپوری شکل می باشد که قسمت اروپایی استانبول را به دو قسمت تبدیل کرده است و قسمت شمالی و جنوبی استانبول توسط چهار پل به یکدیگر متصل شده اند. در افسانه های یونان بیزانس، این خلیج را کروئسا نام نهاد.