آب انبار بازیلیکا استانبول – Basikilia Cistern

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
در زمان امپراطوری روم در قسطنطنیه چندین مخزن زیرزمینی برای ذخیره آب ساخته شد. بزرگترین آن بازیلیکا است، این آب انبار با داشتن حدود سیصد ستون شبیه قصر است و به همین خاطر امروزه این آب انبار را قصر غرق شده می نامند.در سال 532 امپراطور ژوستینین دستور ساخت این آب انبار را داد .
آب انبار بازیلیکا  استانبول –

در زمان امپراطوری روم در قسطنطنیه چندین مخزن زیرزمینی برای ذخیره آب ساخته شد. بزرگترین و مجلل ترین این آب انبارها بازیلیکا است، این آب انبار با داشتن حدود سیصد ستون شبیه قصر است و به همین خاطر امروزه این آب انبار را قصر غرق شده می نامند.در سال 532 امپراطور ژوستینین برای تامین آب کاخ اصلی قسطنطنیه دستور ساخت این آب انبار را داد ولی بعدها به خاطر اینکه عثمانی ها آب روان را می پسندیدند این آب انبار را رها کردند. یک قرن بعد یک محقق هلندی به دنبال آثار باستانی بیزانس ها این آب انبار را پیدا کرد و سرانجام آب انبار در سال 1987 بر روی عموم باز شد.