قلعه روملی حصار استانبول – Rumelihisari

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
قلعه ی روملی حصار در قیطنطنیه و در تنگه بسفر استانبول به دستور سلطان محمد فاتح ساخته شد.روملی حصار دارای یک برج کوچک، سه برج اصلی و سیزده برج نگهبانی کوچک است. این قلعه که توسط معمار مصلح الدین طراحی شده است، در ابتدا بوازکسن ، به معنای "بُرّنده ی تنگه" نامیده می شد.
قلعه روملی حصار استانبول

قلعه ی روملی حصار در  قیطنطنیه و در تنگه بسفر شهر استانبول به دستور سلطان محمد فاتح ساخته شده است.روملی حصار دارای یک برج کوچک، سه برج اصلی و سیزده برج نگهبانی کوچک است. قلعه روملی حصار که توسط معمار مصلح الدین طراحی شده است، در ابتدا بوازکسن ( Boğazkesen )، به معنای "بُرّنده ی تنگه" نامیده می شد. معنی دوم این کلمه "گلو" نیز است.بعد ها این قلعه به معنای "قلعه ی واقع بر زمین رومی ها"، نامیده شد که منظور از این زمین ها، می تواند اروپای بیزانسی یا شبه جزیره ی بالکان باشد.