موزه باستان شناسی استانبول - İstanbul Archaeology Museums

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
در نزدیکی کاخ توپکاپی بزرگترین موزه ترکیه به نام موزه باستان شناسی قرار دارد.موزه باستان شناسی استانبول یکی از غنی ترین موزه های دنیا است که دارای بیش از یک میلیون عتیقه از تمام دوره های بشری وجود دارد.
موزه باستان شناسی  استانبول

در نزدیکی کاخ توپکاپی بزرگترین موزه ترکیه به نام موزه باستان شناسی قرار دارد.موزه باستان شناسی استانبول یکی از غنی ترین موزه های دنیا است که دارای بیش از یک میلیون عتیقه از تمام دوره های بشری وجود دارد.

این موزه از سه بخش تشکیل شده است:

موزه شرق باستان: این بخش از موزه مربوط به دوره های قبل از اسلام است.

موزه هنر اسلامی: در بردارنده ی شناسنامه ای تاریخی از دوره های مختلف حکومت های اسلامی در ترکیه است.

موزه باستانشناسی: ساختمان اصلی این مجموعه به حساب میاد ، مجموعه کاملی از تاریخ ترکیه است.