بازار بزرگ کاپالی چارشی در شهر استانبول – Kapali Carsi

کاپالی چارشی در زبان ترکی به معنای بازار سرپوشیده است.بازار کاپالی چارشی دومین مرکز خرید مهم ترکیه و قدیمی ترین مرکز خرید سرپوشیده ترکیه است.این بازار در قرن پنج میلادی به دستور محمد فاتح ساخته شده است. دکان داران،  آن را سرپوشیده کردند تا تجارت بی توجه به اوضاع آب و هوا ادامه یابد.

آدرس بازار کاپالی چارشی :

Kapalıçaşı Esnafları Derneği

Kalpakçılar Cad. Sorguçlu Han No: 22

Kapalıçarşı Beyazıt İstanbul