بازار بزرگ کاپالی چارشی استانبول – Kapali Carsi

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
کاپالی چارشی در زبان ترکی به معنای بازار سرپوشیده است که دومین مرکز خرید مهم و قدیمی ترین مرکز خرید سرپوشیده ترکیه است.این بازار در قرن پنج میلادی به دستور محمد فاتح ساخته شده است. دکان داران، آن را سرپوشیده کردند تا تجارت بی توجه به اوضاع آب و هوا ادامه یابد.
بازار بزرگ کاپالی چارشی استانبول

کاپالی چارشی در زبان ترکی به معنای بازار سرپوشیده است.بازار کاپالی چارشی دومین مرکز خرید مهم ترکیه و قدیمی ترین مرکز خرید سرپوشیده ترکیه است.این بازار در قرن پنج میلادی به دستور محمد فاتح ساخته شده است. دکان داران،  آن را سرپوشیده کردند تا تجارت بی توجه به اوضاع آب و هوا ادامه یابد.

آدرس بازار کاپالی چارشی :

Kapalıçaşı Esnafları Derneği

Kalpakçılar Cad. Sorguçlu Han No: 22

Kapalıçarşı Beyazıt İstanbul