کاخ توپکاپی استانبول – Topkapi Palace

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
در سال 1459 سلطان محمد فاتح دستور ساخت این کاخ را داد که ساخت آن 6 سال به طول انجامید. کاخ توپکاپی در سال های ۱۴۶۵ تا۱۸۵ مرکز امپراطوری عثمانی بوده است. امروزه این کاخ تبدیل به موزه شده است که بسیاری از اثار فرهنگی و هنری ایرانی در آن نگه داری می شود .
کاخ توپکاپی  استانبول
در سال 1459 سلطان محمد فاتح دستور ساخت این کاخ را داد که ساخت این کاخ 6 سال به طول انجامید. کاخ توپکاپی در سال های ۱۴۶۵ تا ۱۸۵۳ مرکز امپراطوری عثمانی بوده است. امروزه این کاخ تبدیل به موزه شده است که بسیاری از اثار فرهنگی و هنری ایرانی در این موزه نگه داری میشود و حرمسرای کاخ توپکاپی از جاذبه های این کاخ می باشد.