کاخ توپکاپی در شهر استانبول – Topkapi Palace

در سال 1459 سلطان محمد فاتح دستور ساخت این کاخ را داد که ساخت این کاخ 6 سال به طول انجامید. کاخ توپکاپی در سال های ۱۴۶۵ تا ۱۸۵۳ مرکز امپراطوری عثمانی بوده است. امروزه این کاخ تبدیل به موزه شده است که بسیاری از اثار فرهنگی و هنری ایرانی در این موزه نگه داری میشود و حرمسرای کاخ توپکاپی از جاذبه های این کاخ می باشد.