کاخ دولما باغچه استانبول - Dolmabahçe Palace

تاریخ آخرین به روزرسانی : یکشنبه 29 بهمن 96
کاخ دولما باغچه در قرن هجدهم به دستور سلطان عبدالمجید یکم در سال های ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۹ میلادی ساخته شده است و به عنوان مرکز اداری اصلی امپراطوری عثمانی بوده است. ملکه بریتانیای کبیر -ویکتوریا اول، بزرگترین چلچراغ بوهمی را به سلطان عثمانی هدیه داد که در این کاخ قرار دارد.
کاخ دولما باغچه استانبول

کاخ دولما باغچه در قرن هجدهم به دستور سلطان عبدالمجید یکم در سال های ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۹ میلادی  ساخته شده است و به عنوان مرکز اداری اصلی امپراطوری عثمانی بوده است. ملکه بریتانیای کبیر -ویکتوریا اول، بزرگترین چلچراغ بوهمی را به سلطان عثمانی هدیه داد که در این کاخ قرار دارد. کاخ دولما باغچه در قسمت اروپایی تنگه بسفر قرار دارد.

ورودی کاخ دلمه باغچه از 25 تا 40 لیر است.