مسجد سلیمانیه در شهراستانبول - Süleymaniye Mosque

مسجد جامع سلیمانیه در قرن پانزدهم و در شهر استانبول به دستور سلطان سلیمان یکم ساخته شده است.

این مسجد دارای چهار گلدسته است.معماری این مسجد در سبک بیزانسی اسلامی می باشد و طراح آن خواجه معمار سنان آغا بوده است.

در این مسجد آرامگاه سلیمان یکم، سلیمان دوم و احمد دوم قرار دارد.

آدرس مسجد سلیمانیه:

Sinan Aga Mah. Zeyrek Cad. No:4 | Zeyrek, Fatih, Istanbul