کافه استول سن پترزبورگ

تاریخ آخرین به روزرسانی : دوشنبه 30 بهمن 96
کافه استول به صورت زنجیره ای است که فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرد. کافه استول در حال حاضر، شعبات زیادی در سن پترزبورگ و شهرهای دیگر دارد. راز موفقیت این ترکیب فضای جذاب مدرن با معماری قرن نوزدهم روسیه است.
کافه استول سن پترزبورگ

 کافه  استول به صورت زنجیره ای است که فعالیتش را در سال 2002 آغاز کرد. کافه استول در حال حاضر، شعبات زیادی در سن پترزبورگ و شهرهای دیگر دارد. راز موفقیت این ترکیب فضای جذاب مدرن با معماری قرن نوزدهم روسیه است. 

پذیرایی این کافه شامل انواع قهوه، انواع کیک پای روسی و کیکهای تازه است.