مجموعه کاخهای ماربل

تاریخ آخرین به روزرسانی : جمعه 02 تیر 96
مجموعه کاخهای ماربلکاخ ماربل شامل دو مجموعه دائمی است که یکی از آنهای شامل کارهای اهدایی موزه روسیه است شامل 500 شی شامل نقاشی و ساعتهای عتیقه و ... ساعت کار ا
مجموعه کاخهای ماربل

مجموعه کاخهای ماربل

کاخ ماربل شامل دو مجموعه دائمی است که یکی از آنهای شامل کارهای اهدایی موزه روسیه است شامل 500 شی شامل نقاشی و ساعتهای عتیقه و ...

ساعت کار این موزه : 10 صبح تا 6 بعد ازظهر روزهای چهارشنبه تا یکشنبه (آخرین ساعت بازدید 5)

10 صبح تا 5 بعد ازظهر روزهای چهارشنبه تا یکشنبه (آخرین ساعت بازدید 4)

سه شنبه ها این مجموعه تعطیل است.