جاذبه های گردشگری

جاذبه های گردشگری
مجموعه کاخهای ماربل

مجموعه کاخهای ماربل

کاخ ماربل شامل دو مجموعه دائمی است که یکی از آنهای شامل کارهای اهدایی موزه روسیه است شامل 500 شی شامل نقاشی و ساعتهای عتیقه و ...

ساعت کار این موزه : 10 صبح تا 6 بعد ازظهر روزهای چهارشنبه تا یکشنبه (آخرین ساعت بازدید 5)

10 صبح تا 5 بعد ازظهر روزهای چهارشنبه تا یکشنبه (آخرین ساعت بازدید 4)

سه شنبه ها این مجموعه تعطیل است.