کاخ میخائیلوفسکی

تاریخ آخرین به روزرسانی : جمعه 02 تیر 96
کاخ میخائیلوفسکیکاخ مجلل امپراتوری با باغ دلفریب، ساحل رودخانه مویکااین کاخ بیش از یک قرن محل مجموعه اصلی موزه ایالت روسیه بوده است. این کاخ ابتدا به دستور امپ
کاخ میخائیلوفسکی

کاخ میخائیلوفسکی

کاخ مجلل امپراتوری با باغ دلفریب، ساحل رودخانه مویکا

این کاخ بیش از یک قرن محل مجموعه اصلی موزه ایالت روسیه بوده است. این کاخ ابتدا به دستور امپراتور پل اول برای تولد جوانترین پسرش میخاییل پاولویچ ساخته شد. این کاخ محل زندگی میخاییل و همسرش و بچه هایش و بعدها نوه هایش بود. در سالهای 1895تا 1897 فضای داخلی این کاخ برای سالن موزه ایالت روسیه تغیر یافت.