مرکز خرید مگا مسکو

تاریخ آخرین به روزرسانی : چهار شنبه 02 اسفند 96
مگامال یک مفهوم جدید برای خرید، اوقات فراغت و آرامش کل خانواده است. این مرکز خرید بسیار مدرن و یکی از بزرگترین مراکز خرید روسیه است. چشم انداز مگامال تنظیم استاندارد جدید تجربه خرده فروشی برای بازدیدکنندگان است که 2002 راه اندازی شد. در کلاس خود بزرگترین مرکز تجاری است.
مرکز خرید مگا مسکو

مگامال یک مفهوم جدید برای خرید، اوقات فراغت و آرامش کل خانواده است. این مرکز خرید بسیار مدرن است و یکی از بزرگترین مراکز خرید روسیه است. چشم انداز مگامال تنظیم استاندارد جدید تجربه خرده فروشی برای بازدیدکنندگان است. این مرکز از سال 2002 راه اندازی شد. در کلاس خود بزرگترین مرکز تجاری است.