موزه کرملین مسکو

تاریخ آخرین به روزرسانی : پنجشنبه 03 اسفند 96
میراث تاریخی غنی شهر مسکو در موزه کرملین دیده می شود. در آن لوازم خانگی با ارزش، جواهرات، شیشه آلات، لباسهای سلطنتی و سلاحهای دوره های مختلف ذخیره شده است و نه تنها مرکز نخبگان سیاسی بود بلکه مرکزی مذهبی آن کشور نیز بوده و زمانی کلیسای جامع روسیه، کلیسای کرملین بوده است.
موزه کرملین مسکو

غرور و افتخار مسکو، پایتخت روسیه و میراث تاریخی غنی شهر مسکو در ابتدا در موزه کرملین دیده می شود. در موزه کرملین لوازم خانگی با ارزش، جواهرات، شیشه آلات، لباسهای سلطنتی و سلاحهای دوره های مختلف ذخیره شده است و به دقت برای نسلهای آینده نگه داری می شود. کرملین نه تنها مرکز نخبگان سیاسی بود بلکه مرکزی مذهبی آن کشور نیز بوده و زمانی کلیسای جامع روسیه، کلیسای کرملین بوده است. فضای داخلی و خارجی این موزه بسیار استادانه و زیبا ساخته شده است.