جاذبه های گردشگری

گرند بازار

گرند بازار 

یکی از بزرگترین بازاراهای مسقف در جهان با 60 خیابان و حدود 5.000 مغازه می باشد. روزانه بین 250هزار تا 400 هزار بازدیدکننده دارد. این بازار به دلیل طلا و جواهرات، سرامیک، نقاشی، فرش، گل دوزی، ادویه جات، ترشیجات و مغازه های عتیقه فروشی آن معروف می باشد. این بازار بین سالهای 1455 و 1461 ساخته شده است و یک مرکز مهم تجارت از سال 1461 بوده است.