جاذبه های گردشگری

پل بسفور

این پل، پل اول بسفور یا پل اول نیز نامیده می شود. این پل یکی از سه پل معلقی است که روی تنگه بسفور قراردارد. این پل دو قسمت اروپایی و آسیایی استانبول را به هم متصل می کند.